4IV edycja projektu „Odblaskowa Szkoła” miała na celu promowanie noszenia elementów odblaskowych przez najmłodszych pieszych – uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu mławskiego oraz promowanie bezpiecznych zachowań i świadomego stosowania zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszych. IV edycja w/w projektu odbywała się w zupełnie nowej odsłonie. Mianowicie organizatorzy stawiali na pomysłowość i zaangażowanie dzieci – bohaterów akcji, które  same wymyślały zadania specjalne dla siebie. Do udziału w konkursie organizatorzy zaprosili kilkuosobowe drużyny, które wspólnie wykonywać mieli zadania w ramach odblaskowego patrolu.

Więcej…

 

RÓŻNE MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA Z TRUDNYCH SYTUACJI – „ NIE MA DROGI BEZ WYJŚCIA”

W marcu na godzinie wychowawczej uczniowie kl. V odgrywali scenki mające na celu budowanie własnej wartości poprzez radzenie sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami życiowymi. Losowali karteczki na których mieli przydzielone trudne sytuacje życiowe takie jak: przynależność do sekty, uzależnienie od komputera, alkoholizm, niepowodzenie szkolne, szantażowanie, bezdomność czy też groźna choroba, np.: anoreksja. Zadaniem uczniów było wymyślenie scenek z danym problemem ukazujących sposób rozwiązania tego problemu lub polepszenia sytuacji życiowej.

1

2

3

Uczniowie chętnie wymyślali scenariusze i wcielali się w role. Wszystkie scenki zakończyły się „Happy Endem”.

 

SEN TO ZDROWIE – ZASADY PRAWIDŁOWEGO SNU.

Podczas październikowej pogadanki na godzinie wychowawczej uczniowie kl. V zapoznali się z zasadami prawidłowego snu. Jedna z uczennic przygotowała prezentację multimedialną z której klasa dowiedziała się jakie zachodzą procesy fizjologiczne podczas snu, ile snu potrzebuje nasz organizm w zależności od różnych kategorii wiekowych oraz przypomnieliśmy sobie zasady higieny snu.

Mamy nadzieję, że już nikt nie zapomni przed snem wywietrzyć sypialni nawet w deszczowe lub mroźne wieczory oraz nie zaśnie z elektronicznym gadżetem pod poduszką.

sen

 

uW miesiącu czerwcu w ramach działań programu profilaktycznego Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie uczniowie spotkali się z ratownikiem WOPR – Łukaszem Dobrowolskim. Tematem spotkań w klasach I-III i IV-VI były rozmowy na temat bezpiecznych kąpieli wodnych i słonecznych w czasie letniego wypoczynku.

Ratownik poruszył zagadnienia związane z odpowiednim zabezpieczeniem ciała w trakcie opalania, ochroną głowy przed promieniowaniem słonecznym, jak również pouczył o należytym nawadnianiu organizmu poprzez picie dużej ilości wody.

Więcej…

 

Uczniowie klasy III a przeprowadzili wśród swoich kolegów i koleżanek sondaż o tym, jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i zdrowo się odżywiać ? Pytane osoby doskonale wiedziały, jakie produkty żywnościowe są zdrowe i czego potrzebuje nasz organizm aby zachować kondycję na długie lata.

Wyniki sondażu dzieci przedstawiły w postaci plakatów promujących zdrowy styl życia.

b

Więcej…

 

W ramach współpracy z rodzicami, systematycznie odbywają się w szkole zebrania klasowe i dni otwarte.

Zebrania odbywały się:

 • 15 IX 2016 – klasy I i IV; 16 IX 2016 – klasy II, III, V, VI – zebranie informacyjne;
 • 17 XI 2016 – klasy I – VI - zebranie informacyjne śródroczne
 • 19 I 2017 – klasy I – VI – zebranie podsumowujące pracę w I semestrze
 • 6 IV 2017 – klasy I – VI – zebranie informacyjne śródroczne

Dni otwarte maja na celu indywidualnie rozmowy rodziców z nauczycielami o wynikach w nauce i zachowaniu oraz o innych problemach dzieci. Miały one miejsce: 12 X 16; XII 16; 9 III 17; 11 V 17; 1 VI 2017 r.

Ponadto przy współudziale rodziców zostało zorganizowane, z okazji Dnia Dziecka, zdrowe śniadanie. Rodzice uczniów każdej z klas przygotowali w klasach zdrowe śniadanie dla dzieci. Uczniowie degustowali sałatki, soki owocowo-warzywne i koktajle, wiosenne kanapki, ucząc się przy tym zasad zdrowego odżywiania oraz prawidłowego komponowania posiłków.

Szkoła daje rodzicom możliwość częstego kontaktowania się z nauczycielami. Są oni również włączani do działań prozdrowotnych szkoły, powoduję duże zainteresowanie dzieci i rodziców realizowaną tematyką. Rodzice z przyjemnością i satysfakcją uczestniczyli w proponowanych formach aktywności, a dzieci z dumą i zadowoleniem przyjmowały udział swoich mam i tatusiów we wspólnych przedsięwzięciach.

 

W ramach Wychowania do życia w rodzinie odbyły się w nasze szkole zajęcia na temat dojrzewania. Uczestniczyły w nich dziewczynki i chłopcy z klas V w oddzielnych grupach. Zajęcia prowadzone były na 2 jednostkach lekcyjnych i obejmowały następujące treści:

 • budowa żeńskich i męskich narządów płciowych,  
 • zmiany fizyczne zachodzące w okresie dojrzewania

Więcej…

 

3Jednym z zadań programu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dbanie o wystrój placówki. Na bieżąco wykonujemy dekoracje na korytarzach szkolnych. Aktualizowane są też gazetki ścienne w salach lekcyjnych. Gazetki są ozdobą korytarzy i klasopracowni, ale spełniają także rolę dydaktyczną. Przypominają uczniom o świętach narodowych i uroczystościach szkolnych. Zamieszczane są na nich informacje dotyczące wydarzeń z życia naszej szkoły. Pojawiają się tam ważne ogłoszenia dla rodziców.

Więcej…

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie realizuje program Szkoła promująca zdrowie. W jego ramach organizowanych jest wiele akcji propagujących zdrowy tryb życia i aktywność ruchową.

W dniach 06 – 13.04.2017r. w naszej szkole został przeprowadzony coroczny Tydzień Promocji Zdrowia. W każdym dniu jego trwania realizowano inne zadanie.

Czwartek (06.04.2017 r.)

     Zdrowy posiłek – to hasło przyświecało uczniom klas I-III uczestniczącym w zajęciach świetlicowych, które pod kierunkiem wychowawców wykonywały prace plastyczne techniką kolażu. Wszystkie prace przedstawiające ulubiony zdrowy posiłek ich autorów zostały zaprezentowane na wystawie.

3

Więcej…

 

1Spotkanie z policjantami z mławskiej komendy

Dnia 7 czerwca 2017r. odbyło się spotkanie z policjantami z mławskiej komendy z szóstoklasistami. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa podczas wakacji. Prowadząca przypominała uczniom, jak należy się zachować podczas dni wolnych, przy wyjazdach rodzinnych nad wodę, bezpieczeństwa w samochodzie, podczas wędrówek po górach czy uczestnictwa w ruchu po zmroku. Przypomniała o konieczności noszenia odblasków i zapinania pasów samochodowych. Nad wodą należy kąpać się tylko w wyznaczonych miejscach i korzystać z oznaczonych szlaków górskich. Uczulono także na zachowanie ostrożności podczas rozmów z nieznajomymi. Prowadzący korzystali z wymownej prezentacji multimedialnej, w której pokazane były filmy o bezpiecznym zachowaniu nad wodą i w trakcie podróży. Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w spotkaniu wyrażając swoje opinie i podając sytuacje, w których należy zachować się ostrożnie.

Więcej…

 

2Uczniowie klas szóstych na zajęciach technicznych mieli za zadanie wykonać makietę – „pokój nastolatka”. W makiecie należało wyodrębnić trzy strefy: nauki, wypoczynku i zabawy. Uczniowie wcześniej poznali zasady projektowania i dekoracji wnętrz. Po wykonaniu projektu swojego wymarzonego pokoju, na jego podstawie tworzyli makiety. Używali do tego celu przeróżnych opakowań, przedmiotów i materiałów, które przy odrobinie fantazji i pomysłowości zmieniały się w meble, sprzęt RTV i elementy dekoracyjne.

Więcej…

 

1Szkoła to miejsce pracy i nauki, dlatego należycie dbamy o zieleń znajdującą się w każdej klasie oraz na zewnątrz budynku.
Rośliny mają znaczenie zdrowotne, gdyż przyczyniają się do oczyszczenia powietrza, wydzielają wodę do środowiska oraz substancje bakteriobójcze. Rośliny obok funkcji profilaktycznych w zakresie zdrowia mają także znaczenie terapeutyczne, co jest istotne dla psychiki współczesnych dzieci, bowiem wszelkie prace związane z uprawą roślin / przesadzanie, podlewanie, oczyszczanie/ uspakajają je nerwowo.

Więcej…

 

6„Jak mówi przysłowie „Śmiech to zdrowie"
21 listopada obchodzony jest  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Celem tego dnia jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką. Tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do pomyślnych reakcji między ludźmi. Wystarczy uśmiech, dobre słowo, podanie ręki. Naprawdę niewiele trzeba by być życzliwym dla drugiego człowieka. Wystarczy powiedzieć serdeczne „dzień dobry” osobom pracującym w szkole, rodzicom koleżanek i kolegów, sąsiadom, pomóc komuś kto tej pomocy potrzebuje. Wyzwalanie w sobie pozytywnej energii pokazuje, że życzliwy znaczy szczęśliwy.

 

Więcej…

 

9Jedną z najbardziej lubianych przez dzieci form wychowania i nauczania są wycieczki szkolne.  Umożliwiają one  lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływają  na rozwój zdolności postrzegania, kształtują  wyobraźnię,  skłaniają  do krytycznego myślenia.  Podczas wycieczek dzieci  utrwalają  zdobytą  wiedzę i umiejętności, kształtują postawy odpowiedzialności, punktualności, solidarności koleżeńskiej, przygotowują się  do działania w grupie, kształtują uczucia patriotyczne, zmysł estetyczny i wrażliwość ekologiczną.
Uogólniając, wszelkiego rodzaju wycieczki wywierają ogromny wpływ na oddziaływanie wychowawcze dzieci i młodzieży. Poprzez nie nasi wychowankowie  kształtują w sobie właściwe postawy. Turystyka pomaga w zdobywaniu i wzbogacaniu wiedzy oraz wielu pozytywnych umiejętności u młodych ludzi. Wywiera ogromny wpływ w społeczno – moralnym wychowaniu, uwrażliwia na piękno przyrody i sztuki, mobilizuje do poszukiwania ,,czegoś” nowego,  nieznanego, inspiruje do działania, rozwija wiedzę, sprawność fizyczną i wiele innych pozytywnych aspektów.  
W naszej szkole  odbywa się corocznie wiele wycieczek, które przybierają różne formy. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie i nauczyciele wybrali się w wiele ciekawych miejsc, aby poszerzać i utrwalać wiedzę, umiejętności oraz  kształcić właściwe postawy.

Więcej…

 

1Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku szkolnym uczniowie z klas II – IV z naszej szkoły byli objęci programem nauki pływania. Zajęcia na pływalni odbywały się co dwa tygodnie i trwały jedną godzinę lekcyjną. Zajęcia na basenie w klasach drugich i trzecich miały na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu. Zajęcia z dziećmi w tej grupie wiekowej były prowadzone głównie w formie różnorodnych zabaw i gier ruchowych, przeplatanych ćwiczeniami o charakterze zabawowym i zadaniowym oraz w formie ścisłej, co w znacznym stopniu przyspieszyło moment oswojenia się dzieci z wodą.

Więcej…

 

7Przestrzeń oddziałowuje na człowieka w bardzo dużym stopniu. Wpływa na nastrój, zachowanie, podejmowane decyzje, poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. Dla prawidłowego i pełnego rozwoju człowieka potrzebne jest dobrze zorganizowane, uporządkowane i estetyczne środowisko, w którym przebywa.

W naszej szkole w szczególny sposób dbamy tworzenie w salach klimatu i atmosfery sprzyjającej nauce. Wyposażenie sal lekcyjnych dostosowane jest do przedmiotu, który jest nauczany. Meble są nowe, systematycznie wymieniane, stoliki dla dzieci są zróżnicowane pod względem wysokości. W każdej klasie znajdują się szafki dla uczniów do przechowywanie pomocy. Prowadzenie ciekawych lekcji wspomagane jest przez projektory multimedialne i tablice interaktywne.

Więcej…

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mają na celu profilaktykę i korekcję zaistniałych wad postawy, zwiększenie wydolności organizm, a przede wszystkim kształtowanie u dzieci nawyków prawidłowej postawy. Ważnym jest również zaszczepienie u dzieci chęci podejmowania aktywności fizycznej, pokazanie, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości. Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym i może być nużąca dla dzieci. Aby uniknąć monotonnosci na zajęciach stosowane są różne metody i formy pracy, uatrakcyjniające ich przebieg.

 

3Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promowania zdrowia stanowi jeden z kluczowych warunków upowszechnienia zdrowych stylów życia. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci. Dlatego uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie w ramach programu ,,Promocji Zdrowia" wraz z wychowawcą przygotowali inscenizację wiersza "Rzecz wydaje się wątpliwa, by kłóciły się warzywa". Miało to na celu kształtowanie nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania warzyw i owoców. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie odwiedzając każdą z klas I-III naszej szkoły, oraz podczas rozstrzygnięcia powiatowego konkursu ,,Świat wokół nas". Mamy nadzieję, że poprzez tego typu działania wzrosła świadomość potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.

Więcej…

 

W ramach programu „Szkoła promująca zdrowie” w temacie zdrowie dnia 27.02.2017 roku wygłosiłam pogadankę na temat „Higiena jamy ustnej” w klasie II A. Pogadanka poparta została multimedialną prezentacją oraz pokazem przedmiotów użytecznych w pielęgnacji jamy ustnej – nici dentystycznych , płynu antyseptycznego, patyczków dentystycznych. W ciągu roku szkolnego uczniowie klas I-VI uczestniczyli we fluoryzacji jamy ustnej sześć razy w odstępach sześciotygodniowych.

11.04.2017 na zaproszenie nauczycieli świetlicy wygłosiłam pogadankę na temat chorób   przenoszonych przez brudne ręce. Przedstawiłam uczniom główne choroby brudnych rąk;

 • czerwonka
 • biegunki
 • ostre zatrucia pokarmowe
 • dur brzuszny.

Więcej…

 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie brali udział w wielu imprezach sportowych: zawodach piłki nożnej, piłki ręcznej, lekkiej atletyki, turniejach gier i zabaw organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkolny Powiatowy Związek Sportowy, Mławską Halę Sportową. Efektem uczestnictwa było zdobycie czołowych miejsc naszych reprezentantów. Tym samym stali się popularyzatorami wizerunku szkoły w lokalnym środowisku. Wszystkie osiągnięcia były na bieżąco prezentowane na profilu Facebook szkoły, który cieszy się dużą popularnością zarówno uczniów, jak i rodziców naszej placówki.

 

6W dn. 19 maja b.r. w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia odbył się Dzień Aktywności Ruchowej. Celem Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia była promocja zdrowego stylu życia, uczenie się konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i kształtowanie postaw asertywnych ora propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W Dniu Aktywności Ruchowej rozegrany został turniej sprawnościowy dla mławskich szkół podstawowych.

Więcej…

 

1Dnia 15 maja 2017r. klasy szóste uczestniczyły w debacie- projekcie, którego celem było zapobieganie wczesnemu spożywaniu alkoholu i promowaniu postaw abstynencji. Prowadzący przeprowadził wśród uczniów ankietę dotyczącą zażywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Następnie uczniowie pracowali w grupach, zastanawiając się nad skutkami uzależnień. Podawali także przykłady zysków i strat towarzyszących podczas zażywania alkoholu i narkotyków. Następnie prowadzący omówił efekty prac. Uczniowie wypisali więcej strat, do których zaliczyli straty finansowe i rodzinne, agresję, uzależnienie, utratę zdrowia, starty moralne, stratę przyjaciół, zmiany w wyglądzie, utrata życia. W korzyściach wypisali, ze podczas zażywania alkoholu może być dobra zabawa i lepsze samopoczucie, można zaszpanować, jest się odważnym. Prelegent opowiedział o różnych przykładach chwilowych korzyści podczas zażywania substancji odurzających, z którymi się zetknął w trakcie swojej pracy. Zaznaczył także, iż zażywanie alkoholu lub narkotyków to droga na skróty, a korzyści z tego wynikające są chwilowe i często nieodwracalne w skutkach.

Więcej…

 

W poniedziałek tj. 15 maja klasy IV - V wzięły udział w programie profilaktycznym pt. „ W krainie bajtów”. Aktorzy przedstawili uczniom zabawną scenkę z życia ucznia o przezwisku „Komputerek”   który cały swój wolny czas spędzał przed monitorem komputerowym zapominając o szkolnych kolegach, uprawianiu sporów a nawet o swoim psie Azorze. Oglądając scenki z życia tegoż chłopca uczniowie dowiedzieli się w humorystyczny sposób między innymi o konsekwencjach uzależnień komputerowych, niebezpieczeństwach spowodowanych nieświadomym instalowaniem wirusów komputerowych oraz o niebezpieczeństwach związanych z zawieraniem przyjaźni w wirtualnym świecie.  

1

 

 

 

3W dniu 5.05.2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV – VI ze strażakami reprezentującymi Straż Pożarną w Mławie. Spotkanie rozpoczęło się od przekazania ogólnych informacji na temat zagrożenia pożarowego i pracy strażaków. Przedstawiono prezentację multimedialną, w której znajdowały się numery telefonów alarmowych i instrukcja, jak zachowywać się w czasie pożaru. Strażacy przedstawili też krótkie filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lesie, szkole i w domu. Następnie zaprezentowano film na temat znaków ewakuacyjnych. Ogromne zainteresowanie uczniów wzbudziła prezentacja urządzeń pożarniczych.

Więcej…

 

Wspólne wyjazdy pracowników

Spotkania integracyjne

Pracownicy ZPO1 wspólnie wyjeżdżają co rok na rady szkoleniowe. W bieżącym roku szkolnym wyjazd ten odbył się 22 października 2016r. Służy on nie tylko dokształcaniu się pracowników , ale także pogłębieniu więzi interpersonalnych. Po takim wyjeździe ma miejsce także wspólne wyjście do teatru. Pracownicy szkoły i przedszkola spotykają się także na Wigilii zakładowej, by przy wspólnym świątecznym stole porozmawiać, złożyć życzenia, odpocząć. Nauczyciele obchodzą także Dzień Edukacji Narodowej przy wspólnym stole życząc sobie sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, i gratulując nagród. Innym sposobem na spotkania integracyjne jest wspólna uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego.

Więcej…

 

Jedzenie pełni w naszym życiu znaczącą rolę i stanowi bardzo ważny element codzienności. Na przygotowywanie posiłków oraz samo spożywanie pokarmu przeznaczamy dużo czasu. Staramy się by było smaczne, pożywne a także zdrowe. Jedzenie od wieków nie jest tylko sposobem zaspokajania głodu lecz ważnym czynnikiem społecznym i kulturowym. Należy jednak pamiętać, że jego podstawową, biologiczną funkcją jest dostarczanie organizmowi substancji odżywczych.

Więcej…

 

1„Ratujmy i uczmy się ratować” takie hasło przyświeca uczniom Szkoły Podstawowej nr1, którzy uczą się pierwszej pomocy. Pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego Ł. Dobrowolskiego i D. Kieglerskiego uczniowie klas IV- VI systematycznie doskonalą swoje umiejętności w niesieniu pierwszej pomocy. W czasie zajęć wychowania fizycznego nasi wychowankowie odgrywają scenki sytuacyjne w czasie, których trenują:

 • Jak prawidłowo wezwać pomoc,
 • pod jaki numer telefonu należy zadzwonić,
 • jakie informacje przekazać osobie odbierającej telefon,
 • a także przeprowadzenie pełnej resuscytacji krążeniowo oddechowej na manekinie do ćwiczeń.

Więcej…

 

1Dnia 19 kwietnia 2017 roku przeprowadziłam lekcję utrwalającą zasady spotkań z nieznajomymi. Na początku zajęć odczytałam wiersz J. Hermana pt. „Obcy”. Dzieci ustaliły, kto to jest „obcy”. Następnie podzieliłam uczniów na grupy. Zadaniem każdej z grup było przygotowanie scenki przedstawiającej spotkanie z nieznajomym. Kolejnym zadaniem było wymyślenie okrzyku, który przyda się w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci. Uczniowie ułożyli też zasady zachowania w stosunku do obcych osób. Omówiliśmy również zasady ograniczonego zaufania do osób poznanych przez Internet.

Więcej…

 

6W ramach realizacji programu o zdrowiu dnia 19 stycznia 2017 roku przeprowadziłam zajęcia dotyczące zachowywania prawidłowej postawy podczas nauki. Wstępem do zajęć było omówienie z dziećmi budowy i znaczenia szkieletu człowieka. Chętni uczniowie demonstrowali, jak należy postępować w różnych sytuacjach, takich jak: siedzenie przy biurku, noszenie plecaków, podnoszenie i przesuwanie przedmiotów. Zaprosiłam na lekcję szkolną pielęgniarkę, która rozmawiała z uczniami na temat zdrowego odżywiania się i jego wpływie na układ kostny człowieka. Następnie zorganizowałam spotkanie z nauczycielem wychowania fizycznego w klasach IV – VI. Pan Dariusz Kieglerski zaprezentował dzieciom ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców. Uczniowie chętnie wykonywali ćwiczenia demonstrowane przez nauczyciela. Wszystkie te działania miały na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest dbanie o kręgosłup i zachowywanie prawidłowej postawy w czasie nauki.

Więcej…

 

Wielu uczniów naszej szkoły dojeżdża na zajęcia Mławską Komunikacją Miejską. W związku z tym od września kontynuujemy działania profilaktyczne mające na celu nauczenie uczniów właściwego korzystania z tego typu środków transportu pasażerskiego. Zaprosiliśmy policjanta, który zapoznał uczniów klasy I z zasadami ruchu drogowego. Przedstawił, w jaki sposób powinien zachowywać się pieszy na jezdni. Uczulał na noszenie odblasków. Uczniowie pod jego okiem ćwiczyli przechodzenie przez jezdnię, do akcji włączył się również strażnik przejścia dla pieszych. Wskazano uczniom najbliższe szkoły przystanki MKM, wyjaśniono z którego przystanku odjeżdżają autobusy i w którą stronę jadą.

Więcej…

 

44„Szczotka, pasta, kubek…czyli higiena osobista każdego dnia”- zajęcia z wychowawcą i spotkanie z pielęgniarką szkolną

Nasi uczniowie od dawna wiedzą, że aby być zdrowym, trzeba dbać o higienę, zdrowo się odżywiać, często przebywać na powietrzu oraz aktywnie spędzać czas.

27 lutego na zajęciach w klasie IIa gościła szkolna pielęgniarka. Przypomniała dzieciom, jak należy dbać o higienę jamy ustnej. Na początki zajęć dzieci obejrzały w lusterkach swoje ząbki, policzyły je, rozmawiały o ich kształcie, kolorze. Dowiedziały się, że człowiek ma zęby mleczne i zęby stałe. Pielęgniarka wyjaśniła, jak przebiega wymiana zębów i czemu ona służy. Potem wyjaśniła dlaczego zęby różnią się kształtem i jakie mają przeznaczenie. W dalszej części spotkania uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo wykonywać szczotkowanie zębów, jak używać nici dentystycznej i jakie pasty są przeznaczone dla dziecięcych zębów.

Więcej…

 

1Higiena osobista wpływa nie tylko na nasze codzienne funkcjonowanie i jakość życia, ale też na kontakty z innymi. Kto chciałby przebywać z osobą brudną czy wydzielającą nieprzyjemny zapach. Jednak higiena osobista to nie tylko utrzymywanie w czystości skóry, zębów, włosów, paznokci, regularne zmiany ubrań i ich pranie.
Higiena obejmuje również troszczenie się o czystość najbliższego otoczenia, częste pranie i wietrzenie pościeli, sprzątanie mieszkania, samochodu. Elementem higieny osobistej jest również zachowywanie poprawnych relacji ze środowiskiem zewnętrznym.
O tym, jak żyć „ higienicznie”, rozmawialiśmy z uczniami klas czwartych, zwracając uwagę na właściwie zaplanowany dzień w którym znajdujemy czas na aktywność fizyczną, na relaks, rozwój intelektualny oraz wykonywanie niezbędnych czynności życiowych. Uczniowie zwracali uwagę na tzw. nawyki higieniczne, które zdobywają w domu, od swoich rodziców, dziadków czy starszego rodzeństwa.
Dbałość o higienę uczniowie wyrazili poprzez prace plastyczne, które zostały pokazane w klasie przyrodniczej oraz na holu.

Więcej…

 

2Ruch jest przejawem życia, towarzyszy człowiekowi od chwili urodzin. Jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Rozwija i wzmacnia wszystkie układy organizmu, wywierające wpływ na ich budowę i sprawności. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo, jak pożywienia i powietrza. Jest to szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia, wzmacniania i doskonalenia. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest właściwie wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej potrzeby – zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój. Dlatego aktywność winna być rozwijana już od najniższego szczebla edukacji. Więc wspólnie z kolegami uczącymi w-f, od roku szkolnego 2002/2003 organizujemy Międzyszkolny Turniej Zabaw Ruchowych dla uczniów klas I – III. Celem jego jest podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci , rozpropagowanie wśród dzieci gier i zabaw ruchowych. W turnieju uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych z terenu miasta. Każda szkoła wystawia drużynę liczącą 8 osób: dziewczynkę i chłopca z klasy I , II , III , a ponadto rezerwową parę z kasy I. Do wykonania dzieci mają 10 zadań. Co roku 2 lub 3 zadania są zmieniane. Uczniowie biorą udział w następujących konkurencjach: wyścig z przeplataniem szarf, sztafeta biegowa z kółkiem ringo, rzut woreczkami do celu, przejście przez wór na czas, skok z miejsca, bieg w workach, jazda na hulajnodze, sadzenie i zbieranie ziemniaków, bieg ze skakanką, wyścig z toczeniem dużej piki, wyścig ze skakaniem na piłkach, bieg z kozłowaniem piłki. Dzieci podczas tych zmagań sportowych świetnie bawią się, rywalizują ze sobą, a przy tym panuje miła sportowa atmosfera. Nauczyciele z innych szkół poparli nasz pomysł i wyrazili chęć udziału w nich w kolejnych latach szkolnych. Takie zawody to wspaniała rzecz dla rozwoju sportu wśród dzieci, a w szczególności dla ich zdrowia i kondycji, która zaowocuje za kilka lat.

Więcej…

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie naszej szkoły realizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w naszej szkole jest prowadzona w różnych formach w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów. Najwięcej uczniów korzysta  z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Odbywają się one zgodnie z zaleceniami Poradni. Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszcza 20 uczniów z klas I – VI. Uczniowie, u których występują podobne typy zaburzeń i deficyty rozwojowe, pracują w małych grupach pod fachowym okiem nauczyciela-specjalisty. W klasach IV-VI dominuje dysleksja rozwojowa. Podczas wyżej wymienionych zajęć nauczyciele - specjaliści usprawniają zaburzone funkcje,   a poprzez właściwie dobrane formy i metody pracy doskonalą umiejętności i umacniają poczucie wartości własnej dziecka. Wzmacniają i uświadamiają uczniom ich mocne strony, pozwalają uwierzyć we własne siły i możliwości.

Więcej…

 

5Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzimy na całym świecie 22 kwietnia. Imprezy promujące zachowania proekologiczne przyjmują różną postać i odbywają się nie tylko tego dnia, ale i wcześniej i później. Tak naprawdę rozpoczynają przyrodniczo – ekologiczny boom trwający całą wiosnę i lato.
Formą przyjętą do realizacji tego zadania na terenie naszej szkoły były prace plastyczne uczniów z których zrobiono wystawę. Uczniowie pracowali pod hasłem „W kierunku natury”. Hasło to poświęcone bioróżnorodności. Uczy, uświadamia i uwrażliwia ludzi na zagadnienia przyrodnicze, które towarzyszą naszemu życiu.
Uczniowie poprzez prace plastyczne wyrazili swoje zaniepokojenie stanem ekologicznym naszej planety, zwracając jednak uwagę na dobre i złe działania człowieka. Niektóre formy ochrony przyrody wpływają pozytywnie na rozwój flory i fauny a tym samym czystość powietrza, którym oddychamy.
Wystawa była dostępna dla wszystkich uczniów i rodziców naszej szkoły.

Więcej…

 

Apele porządkowe w szkole
Uczniowie klas IV- VI znają zasady korzystania z toalet w naszej szkole. Dzieje się tak dlatego, ze nauczyciele i wychowawcy rozmawiają z nimi na temat poprawnego korzystania z toalet. Sygnalizują to również piktogramy. Nieustająco, jako nauczyciele, staramy się te oczywiste zasady wdrażać, przestrzegać ich i przypominać o niepisanej toaletowej etykiecie.
Każdy człowiek dba o higienę osobistą. Te czynności są dla nas tak prozaicznie proste, że bardzo często nie zwracamy na nie uwagi- a zasady korzystania z toalet są bardzo ważne. Ważne jest też, by tych zasad nie łamać. Przypomnijmy zasady spisane przez uczniów:

1. Przed wejściem do kabiny sprawdź czy są środki czystości, z których możemy skorzystać w toalecie.
2. Po wyjściu z kabiny umyj ręce.
3. Pomieszczenia WC pozostawić należy zawsze po sobie czyste.
4. Do muszli klozetowych i pisuarów nie należy wrzucać śmieci, szmat ani resztek jedzenia. Tylko do miejsc do tego przeznaczonych.
5. Na muszlę klozetową nie należy wchodzić nogami, lecz siadać jak na krześle, całym ciężarem ciała tak, aby pośladki całkowicie i dokładnie przylegały do deski klozetowej.
6. Przy korzystaniu z pisuaru należy podejść do niego jak najbliżej.
7. Po wyjściu z kabiny umyj ręce pod bieżącą wodą.
8. Nie zostajemy w toalecie niepotrzebnie.


Znamy tez zasady higieny obowiązujące każdego ucznia:

1.Myjemy ręce: przed i po posiłkach, po przyjściu z dworu, po pracach plastycznych.
2. Pamiętamy, żeby dokładnie zakręcać kran.
3. Nie rozchlapujemy wody.
4.  Oszczędnie zużywamy wodę.
5. Nie bawimy się wyłącznikiem światła.
6. Wychodząc jako ostatni z łazienki, pamiętamy o zgaszeniu światła .
7. Nie biegamy po łazience.
8. Najpierw korzystamy z toalety, a potem myjemy ręce.

Uczniowie doskonale znają zasady korzystania z toalet, niektórym jednak należy je przypominać.

W naszej szkole odbywają się także apele porządkowe mające na celu przypomnienie uczniom pewnych zasad panujących w szkole. Pierwszy apel porządkowy odbył się 19.09 2016 roku przypominający uczniom o bezpiecznym korzystaniu z różnych miejsc w szkole, zachowaniu, korzystaniu z szatni oraz poznano z rodzajami alarmów.
21. 09.2016 roku odbyły się ćwiczenia PPOŻ. Ustalono także sposób zawiadamiania uczniów o ataku terrorystycznym w szkole.
27.10.2016 roku- odbył się próbny alarm antyterrorystyczny. Uczniowie znali zasadę zachowania się podczas takiego alarmu. Wszyscy uczniowie pozostali w klasie i czekali na znak o odwołaniu alarmu.
13.03.2017roku- miał miejsce kolejny apel porządkowy, na którym przypomniano uczniom o zasadach korzystania z toalet. Zwrócono uwagę na rażące zachowania uczniów.
  Zasadnym wydaje się ciągłe przypominanie uczniom o zasadach panujących w szkole. Apele porządkowe pozwalają na przypomnienie sobie o poprawnym zachowaniu w toalecie, na korytarzach, w szatni, które nie zagraża nam i innym. Warto także wskazywać przykłady dobrych zachowań i negować złe.

 

Ankieta została przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2017 roku na terenie szkoły. W badaniu wzięło udział 25 uczniów z klasy VIb. Ankieta była anonimowa. Jej celem była diagnoza problematyki uzależnień wśród uczniów naszej szkoły. Wyniki badań posłużyły do podjęcia działań o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym z zakresu uzależnień od nikotyny, alkoholu i środków psychoaktywnych.

W badaniu wzięło udział 10 chłopców i 15 dziewczynek. Łącznie 25 uczniów.

Wnioski

Z przeprowadzonej próby badawczej wynika, że uczniowie naszej szkoły nie mieli kontaktu z substancjami psychoaktywnymi i odurzającymi. Żaden z uczniów nie palił papierosów. 18 na 25 badanych nigdy nie próbowało alkoholu. 4 uczniów jeden raz spróbowało alkoholu. Natomiast 3 badanych robiło to kilkakrotnie. Badani są świadomi szkód jakie wyrządza alkohol w życiu człowieka. Natomiast nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat tego, że spożywanie napojów alkoholowych bez względu na nazwę trunku i zawartość procentową alkoholu tak samo destrukcyjnie i uzależniająco wpływa na organizm człowieka.

W związku z tym należy przeprowadzić w ramach godzin wychowawczych zajęcia profilaktyczne dotyczące szkodliwości spożywania alkoholu, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.

Więcej…

 

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzono poradnictwo dla rodziców. Zorganizowano następujące pedagogizacje:

 • Pedagogizacja rodziców na temat „Co robić, aby dzieci nie miały trudności w nauce?” prowadzona przez psychologa PPP – p. mgr Urszulę Sumeradzką – klasa I
 • Pedagogizacja rodziców na temat „Moje dziecko uczniem.” prowadzona przez psychologa PPP – p. mgr Urszulę Sumeradzką – przedszkole
 • Spotkanie z p. Marią Świtoń – dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej mające na celu zmobilizowanie i zachęcenie rodziców uczniów klas II i III do głośnego rodzinnego czytania – propagowanie czytelnictwa w rodzinach.
 • Pani mgr Joanna Bazyl poszerzyła wiedzę rodziców w zakresie dziecięcych emocji – klasy I-III
 • Pedagog szkolny przedstawiła rodzicom uczniów klas VI trudności wychowawczew okresie dojrzewania.

Więcej…

 

2Współpraca z Domem Dziecka w Kowalewie a Szkołą Podstawową nr 1 w Mławie trwa już kilkanaście lat. Ideą tej współpracy jest charytatywna pomoc dzieciom, uwrażliwienie uczniów naszej szkoły na konieczność niesienia pomocy innym. Przeprowadzamy akcje świąteczne ,,Batonik", ,,Mydełko", ,,Zeszyt", ,,Czekolada". Chcemy, aby pomoc ta była sensowna i zaspakajała najważniejsze potrzeby dzieci. Uczniowie uczestniczą w zbieraniu tego co dzieciom najbardziej potrzebne. Zapraszamy kilkoro dzieci na coroczny bal karnawałowy. Podczas tych spotkań nawiązuje się nić sympatii między naszymi dziećmi a podopiecznymi. Przez te wszystkie lata współpracy przyświecają nam słowa ,,Tylko miłość tak działa, że dając otrzymujesz ".

Więcej…

 

Na przełomie grudnia i stycznia zostały przeprowadzone zajęcia w kasach IV-VI na temat: „Jak być dobrym kolegą/koleżanką?”.

Sprawozdanie oraz szczegółowy przebieg zajęć w załączniku - KLIKNIJ

 

W październiku uczniowie klasy I spotkali się z panią psycholog, która przygotowała dla nich zajęcia pt. „Pokonać złość. Jak radzić sobie z emocjami?”

1

 

2

Więcej…

 

Pierwszaki bardzo lubią spędzać wspólnie przerwy międzylekcyjne. Zazwyczaj wtedy mogą zjeść drugie śniadanie, które przygotowała mama. Często sami je przygotowują na zajęciach z wychowawczynią. Udało im się już zrobić sałatkę warzywną.

1

Więcej…

 

O bezpieczeństwie nigdy nie za wiele, więc pierwszaki bardzo życzliwie przyjęły w październiku niecodziennego gościa – panią policjant, która rozmawiała z dziećmi o bezpieczeństwie na drodze.

p1

Więcej…

 

     Jedną z najbardziej lubianych przez dzieci form aktywności w szkole są imprezy integracyjne. Umożliwiają one lepsze poznanie się uczniów, pogłębiają integrację środowiska szkolnego i lokalnego, wspomagają rodziny w procesie wychowania, upowszechniają wśród uczniów zasady umiejętności korzystania z czasu wolnego, tworzą tradycję szkoły i wpływają na wizerunek ucznia.

     Wszelkiego rodzaju imprezy wywierają ogromny wpływ na oddziaływanie wychowawcze dzieci i młodzieży. Poprzez nie nasi wychowankowie kształtują w sobie właściwe postawy, podnoszą własną wrażliwość estetyczną i sprawność psychofizyczną. Podczas organizacji tworzy się wspólnota nauczycieli i uczniów, która przyczynia się do budowy klimatu zaufania, a co za tym idzie – kształtowania postawy dialogu. Imprezy poszerzają także wiedzę uczniów z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego oraz budzą w nich szacunek dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego, w szczególności rodziny, społeczności lokalnej i państwowej.

       W naszej szkole odbywają się corocznie trzy dyskoteki. Wzorem z lat ubiegłych w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie bawili się podczas zabawy z okazji dnia chłopaka, andrzejek oraz karnawału.

Więcej…

 

7W dn. 31 stycznia b.r. odbył się Szkolny Konkurs w Aerobiku Grupowym. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości poprzez poszerzanie wewnętrznych doznań i przeżyć artystycznych oraz osiąganie wysokiej sprawności fizycznej. Do konkursu przystąpiły drużyny z klas: IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, VIa. Oceniając pokazy aerobiku jury brało pod uwagę jego wartość techniczną i wartość artystyczną. Zgodnie z regulaminem konkursu prezentowane układy zawierały charakterystyczne dla aerobiku kroki, połączenia i sekwencje ruchowe oraz elementy taneczne. Najwyżej został oceniony pokaz drużyny z klasy IIIb.

Więcej…

 

3Jem kolorowo” to program edukacyjny promujący zdrowy styl życia. Jego zadaniem jest propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania warzyw i owoców, które oferują organizmowi bogactwo niezbędnych i niezastąpionych składników odżywczych. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe utrwalane wśród najmłodszego pokolenia Polaków prowadzą często do rozwoju chorób cywilizacyjnych np. otyłości, cukrzycy, chorób serca lub nowotworów. Można tego uniknąć w znacznym stopniu, wprowadzając do codziennej diety warzywa i owoce.
W trosce o zdrowie dziecka w klasie IVa i IVb został zrealizowany program na 3 godzinach lekcyjnych.

Więcej…

 

7W listopadzie uczniowie klas piątych na zajęciach technicznych wykonywali kanapki  zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Lekcje te były poparte wcześniejszą pogadanka na temat „Jestem tym co jem?- rola racjonalnego żywienia na co dzień”.  Celem spotkań było omówienie zasad odżywiania i jakie maja one wpływ na zdrowie, wzrost, harmonijny rozwój i dobre samopoczucie ucznia.  Prowadząca zwróciła uwagę na odpowiednią dietę i potrawy, jakie mają wpływ na sprawność fizyczną ucznia, jego aktywność, zdolność do nauki. Zwróciła również uwagę na najczęstsze problemy w zakresie żywienia  do których należą:

 • nieregularne spożywanie posiłków,
 • niejedzenie śniadania przed wyjściem do szkoły oraz brak drugiego posiłku  w szkole,
 • podjadanie między posiłkami, czyli „zapychanie się” bezwartościowymi i kalorycznymi produktami.
 • nadmierne spożywanie chipsów, frytek, cukierków oraz słodkich i gazowanych napojów prowadzi do nadwagi, coraz częściej obserwowanej wśród uczniów.

Więcej…

 

1Zabawy i ćwiczenia na powietrzu zimą mają wielką wartość zdrowotną, hartują i usprawniają. Wartość spacerów, wycieczek, zabaw sportowych polega na tym, że dzieci będą przebywały przez dłuższy czas na powietrzu w dobrych warunkach klimatycznych, co przyczyni się do odprężenia psychicznego i fizycznego. Zachęcając dzieci do ruchu i wysiłku  w okresie zimowym musimy pamiętać by był on dostosowany do temperatury.
W styczniu b.r. w naszej szkole przeprowadzono szereg zajęć z wychowania fizycznego o tematyce „Zabawy i gry ruchowe na śniegu”. Korzystając z uroków zimy, uczniowie klas I-VI spędzali lekcje na świeżym powietrzu wykorzystując szkolne sanki  i własną pomysłowość podczas śnieżnych zabaw. Różnorodność zajęć sprawiły uczniom wiele radości. Podczas zabaw na śniegu należy pamiętać o bezpieczeństwie.

Więcej…

 

Sprawozdanie z akcji charytatywnej – Szlachetna Paczka

„ I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

W dniach 30.11 – 15.12.2016 r. już po raz kolejny nasza placówka brała udział w akcji Szlachetna Paczka. Uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy placówki zebrali i przekazali produkty codziennego użytku: artykuły żywnościowe, środki czystości oraz słodycze. Nauczyciele świetlicy szkolnej wykonali 50 sztuk kart bożonarodzeniowych, z których dochód został przekazany na cel zorganizowanej akcji. Ze zbiórki pieniężnej oraz sprzedanych kartek otrzymaliśmy kwotę 1100 zł. Za zebraną gotówkę została zakupiona odzież oraz obuwie dla potrzebującej rodziny. Wszystkie artykuły zostały zapakowane i przekazane rodzinie przez Panią Renatę Nagucką oraz Jagodę Bugaj.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w akcję. To piękne i szlachetne móc pomagać innym.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
BIP
Reklama
Reklama
Szkoła Promująca Zdrowie
Reklama
Przedszkole Promujące Zdrowie
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
InstaLing
Reklama
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj74
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterTen tydzień345
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1300
mod_vvisit_counterTen miesiąc1866
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc3134
mod_vvisit_counterRazem1219803

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 3.239.11.178
,
Today: Maj 25, 2024
Reklama