aDnia 14 czerwca 2016 roku odbyła się debata pt. „Co nas czeka w IV klasie?” z udziałem klas trzecich i czwartych w ramach projektu „Będę czwartoklasistą”. Nauczycielka prowadząca debatę p. Teresa Łapka po przywitaniu zgromadzonych uczniów i nauczycieli przybliżyła uczestnikom cel spotkania. Następnie wybrani uczniowie z obecnych klas czwartych dzielili się z trzecioklasistami swoimi wspomnieniami i wrażeniami dotyczącymi przejścia z klasy trzeciej do czwartej. Starsi uczniowie wspominali wrześniowy okres adaptacyjny, kiedy to zapoznawali nowych nauczycieli, poznawali nowe sale lekcyjne oraz wdrażali się do nauki nowych przedmiotów.

Więcej…

 

bezpwakWe wtorek 7 czerwca 2016r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicową sierż. szt. Iloną Karpińską z Komendy Powiatowej Policji w Mławie oraz pracownicą cywilną ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji – Kamilą Nosarzewską, na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

Więcej…

 

2Dnia 10 czerwca 2016 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicową panią Iloną Karpińską z Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Podczas spotkania funkcjonariuszka Policji uświadomiła dzieci, iż udzielanie pierwszej pomocy jest tak naprawdę obowiązkiem każdego człowieka. Uczniowie mogli podszkolić się w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, będącej połączeniem sztucznego oddychania i masażu serca. Umożliwiał to fantom treningowy na którym każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności ratownicze. Odbyła się także pogadanka na temat bezpieczeństwa podczasletniego wypoczynku. Policjantka przypomniała uczniom zasadybezpiecznego zachowania się, uwrażliwiała na różne niebezpieczeństwa.

Więcej…

 

6Dnia 02.06.2016 uczniowie klas IV –tych i VI-tych wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Białowieży. Celem tego wyjazdu było zbliżenie się do naturalnego środowiska, poznanie najstarszego w Polsce Białowieskiego Parku Narodowego. Większość czasu spędziliśmy na świeżym powietrzu poznając różne typy lasów z charakterystycznymi drzewami i krzewami, poznaliśmy Szlak Dębów Królewskich oraz rezerwat dzikich zwierząt żyjących w Białowieskim PN.

Więcej…

 

Realizacja zadania:

Współpraca i współdziałanie z rodzicami

W ramach współpracy z rodzicami, systematycznie odbywają się w szkole dni otwarte, podczas których rodzice mogą porozmawiać indywidualnie z nauczycielami o wynikach w nauce i zachowaniu oraz o innych problemach swoich dzieci. Zebrania odbyły się: 15 X 15; 17 XII 15; 10 III 16; 12 V 16; 9 VI 2016 r.

Ponadto przy współudziale rodziców został zorganizowany z okazji Dnia dziecka Rodzinny Festyn Zdrowia. Rodzice uczniów każdej z klas przygotowali stoiska ze zdrową żywnością, w tym ze „zdrowymi” ciastami (marchewkowe, szpinakowe, ciasteczka owsiane). Dzieci degustowały przygotowane sałatki, ciasta, chłodnik, soki owocowo-warzywne i koktajle ucząc się przy tym zasad zdrowego odżywiania oraz prawidłowego komponowania posiłków. Dodatkowo zwracano uwagę estetyką nakrycia i kulturę spożywania posiłków.

Konkurs sprawnościowy dla mam dopełnił istoty spotkania, jakim był Rodzinny Festyn Zdrowia.

Działania szkoły, takie jak możliwość częstego kontaktowania się z nauczycielami, czy włączanie rodziców do działań prozdrowotnych szkoły, powoduję duże zainteresowanie dzieci i rodziców realizowaną tematyką. Rodzice z przyjemnością i satysfakcją uczestniczyli w proponowanych formach aktywności, a dzieci z dumą i zadowoleniem przyjmowały udział swoich mam i tatusiów we wspólnych przedsięwzięciach.

 

91 czerwca uroczyście obchodziliśmy Dzień Dziecka. Na wstępie odbył się I Bieg Uliczny. W kategorii klas I-IIII pierwsze miejsce zdobył Adam Radzki z klasy IIIb, drugie - Adam Piłkowski z kl. IIIa, trzecie – Kacper Michalski z kl. IIb. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zdobył Dawid Rosocha z kl. VIa, drugie miejsce – Mateusz Powązka z kl. IVa, trzecie miejsce – Sebastian Kurowski z kl. IVa. Po biegu wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej. Dyrektor Janina Lampkowska złożyła życzenia dzieciom z okazji ich święta i wręczyła medale zwycięzcom Biegu. Niezwykle interesujący okazał się występ Chilliderek z klasy IVa i Va. Dziewczęta zachęciły do wspólnych ćwiczeń przy muzyce. Następnie odbył się Teleturniej „Kocham Cię Polsko”, który poprowadziła pani M. Stefańska -Zera i  konkurs „Mistrz Dobrych Manier”.

Więcej…

 

3Dnia 13 maja 2016 roku klasy drugie przedstawiły dla klas I – III program artystyczny na temat zdrowego odżywiania. Zaprezentowały piosenki „Witaminki „ – klasa II c , „Olimpiada w jarzynowie „ – klasa II b oraz inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. „Na straganie” – klasa II a. Przedstawienie uatrakcyjniły stroje wykonawców oraz dekoracja. Tematyka warzyw i owoców zaprezentowana została w sposób żartobliwy i przystępny dla każdego dziecka.

Więcej…

 

5Dnia 12 maja 2016 roku w naszej szkole gościliśmy specjalistów z Ośrodka Terapii Uzależnień z Płocka, którzy dla klasy VIa i VIb zorganizowali zajęcia profilaktyczne pt.” Smak życia – debata o dopalaczach”. Podczas spotkania padło wiele istotnych pytań dotyczących dopalaczy, np.:

 • Czy wiesz co spożywasz?
 • Czy wiesz co to jest dopalacz?
 • Czy spożywałeś osobiście dopalacze?
 • Czy gdyby dopalacze były tanie i ogólnie dostępne to życie byłoby leprze czy gorsze?
 • Czy osoby niepełnoletnie powinny mieć wolny dostęp do środków psychoaktywnych?

Więcej…

 

1W kwietniu bieżącego roku w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne nt. „Mój ulubiony zdrowy posiłek” stanowiące jedno z zadań programu Szkoła Promująca Zdrowie. Realizowane one były w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą stanowiły klasy IV w liczbie 48 osób. Uczniowie wykonywali prace pod kierunkiem nauczyciela plastyki. W skład drugiej grupy wchodziły dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe. Podopieczni wykonali prace pod okiem wychowawczyń. Łącznie w obu grupach wiekowych prace plastyczne wykonało 68 dzieci.

Więcej…

 

94Realizacja zadania

"Zastrzyk witamin każdego dnia”

Pierwszoklasiści potrafią przygotować łatwe, pyszne i zdrowie potrawy, które szybko znikają ze stołu! Nauczyli się tego podczas zajęć, zorganizowanych przez nauczycieli w kwietniu br. Pyszne sałatki, kolorowe kanapki, szaszłyki i koktajle owocowe to dania, które samodzielnie przygotowali na lekcji.

Więcej…

 

9O tym, jak ważne jest zdrowe odżywianie świetnie wiedzą uczniowie naszej szkoły, lecz żeby tę wiedzę usystematyzować, klasy VI, stworzyły na godzinie wychowawczej DEKALOG ZDROWEGO ODŻYWIANIA UCZNIA SP nr 1 w Mławie.

Więcej…

 

2W październiku uczniowie klas czwartych na zajęciach technicznych wykonywali kanapki i sałatki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Lekcje te były poparte wcześniejszą pogadanką na temat: „Jestem tym co jem?- rola racjonalnego żywienia na co dzień”. Celem spotkań było omówienie zasad odżywiania i jakie mają one wpływ na zdrowie, wzrost, harmonijny rozwój i dobre samopoczucie ucznia.

Więcej…

 

2Dnia 18.04.2016r odbyło się spotkanie uczniów klasy IVB z psychologiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie.Tematem spotkania były relacje rówieśnicze oraz relacje na linii uczeń – nauczyciel. W trakcie zajęć p. psycholog zwróciła uwagę na formy agresji występujące w szkole, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Uczniowie bardzo chętnie udzielali odpowiedzi i włączali się w realizację zajęć.

Więcej…

 

2Dnia 18.04.2016 roku odbyło się spotkanie warsztatowe z uczniami klasy Va i Vb dotyczące realizacji Programu Profilaktycznego na temat uzależnień. Po przedstawieniu tematyki i celu spotkania przez prowadzącego, uczniowie obejrzeli film pt. „Tajemnica Zaginionej Skarbonki”. Film pokazuje, jak złe i szkodliwe w życiu są narkotyki. Głównym bohaterem historii jest nastolatek Michał, który okrada swoją siostrę Kasię z pieniędzy w celu kupienia narkotyku. Kasia zauważa bardzo dziwne zachowanie brata, po czym razem z różnymi bohaterami bajek postanawia pomóc zagubionemu chłopcu.

Więcej…

 

97Dnia 22 kwietnia 2016r na terenie naszej szkoły odbył się apel ekologiczny dla klas I-VI. Apel został przygotowany przez uczniów klasy IVA i klasy IVB wraz z opiekunami oraz nauczycielką świetlicy. W trakcie apelu uczniowie przypominali o tym, jak ważna jest dbałość o naturalne środowisko, jak wiele zawdzięczamy przyrodzie, która nieustannie żywi nas, regeneruje nasz organizm oraz upiększa wszystko wokół nas.

Więcej…

 

Sprawozdanie z konkursu – "Pierwsza pomoc przedmedyczna" przeprowadzonego w klasach IV-VI.

5

W dniu 12 kwietnia 2016 w naszej szkole odbył się konkurs praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach. Do konkursu stanęły drużyny z klas IV-VI. Uczniowie już od marca bieżącego roku szkolnego pod fachowym okiem pielęgniarki szkolnej pani Bożeny Jasińskiej oraz nauczycieli wychowania fizycznego pana Dariusza Kieglerskiego i pana Łukasza Dobrowolskiego, pogłębiali wiedzę teoretyczną i wykonywali praktyczne ćwiczenia z wyżej wymienionego zakresu. 11 kwietnia odbył się test sprawdzający teoretyczną znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.

Więcej…

 

3Dnia 4 kwietnia 2016r w klasach IV-V odbyły się zajęcia dotyczące agresji. Temat to : „Jestem snajperem- jak rozminować agresję. Na początku zajęć uczniowie zapisywali skojarzenia ze słowem „ agresja”. Nauczyciel opowiedział uczniom bajkę o snajperze - nauczycielu, który próbował rozminować agresję wśród uczniów. Podczas słuchania uczniowie zastanawiali się, jakich narzędzi użył snajper, by pozbyć się agresji.

Więcej…

 

4Kultura, wzorowe zachowanie, grzeczność na co dzień, to tematy bardzo mocno zakorzenione w naszej szkole. Każdy nauczyciel i wychowawca zwraca uwagę na savoire- vivre ucznia. Nagradzamy uczniów za grzeczne czy wzorowe zachowanie, karcimy za niewłaściwe. Często przypominamy o zasadach kulturalnego zachowania. Na apelach porządkowych przypomina się o właściwym zachowaniu i piętnuje złe.

Na zajęciach w klasach IV-V przeprowadzono rozmowy na temat kulturalnego zachowania i grzeczności na co dzień. Nauczyciel, na początku zajęć, wprowadzając uczniów do rozmowy odczytał wiersz o kulturalnym zachowaniu, następnie uczniowie podkreślali w wierszu zasady, którymi powinien kierować się każdy uczeń.

Więcej…

 

1W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. W ramach edukacji w tym kierunku, 15 września 2015 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Mławie . Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjantka omówiła zasady poruszania się po drogach, zwróciła uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w różnych sytuacjach i miejscach. Przestrzegała, aby uczniowie wybierali bezpieczne miejsca do zabaw, z dala od ruchu ulicznego. Zwróciła szczególną uwagę na znajomość numerów telefonów alarmowych służb ratowniczych. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

Więcej…

 

5Dnia 7 kwietnia 2016 r. w klasie IIc została przeprowadzona lekcja otwarta nt. „Odżywiam się zdrowo” przez panią Joannę Tatuch. Lekcję obserwowały nauczycielki zespołu klas I-III. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego odżywiania się. Uczniowie poznali zdrowotne właściwości warzyw i owoców. Nauczycielka wyjaśniła, jak należy korzystać z piramidy zdrowego żywienia. Dzieci poznały wpływ różnych witamin na organizm. Dowiedziały się, w jakich artykułach spożywczych występują witaminy. Nie zabrakło ruchu, który jest nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia.

Więcej…

 

1Dnia 7 kwietnia 2016 r w Światowym Dniu Zdrowia uczniowie klas V i VI mławskich szkół podstawowych spotkali się w Szkole Podstawowej nr 7, gdzie pod kierunkiem pedagoga szkolnego pani Anny Robaczewskiej dyskutowali nad problematyką uzależnień dotyczących ich grupy wiekowej. W debacie aktywnie uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły.

Więcej…

 

Projekt edukacyjny był realizowany w klasie VA i VB w oparciu o "Atlas warzyw i owoców z podziałem na 5 kolorów", broszury z przepisami kulinarnymi Pascala Brodnickiego, "Kodeks zdrowego odżywiania" oraz film „ Kolorowe gotowanie z Pascalem".

Więcej…

 

Zaobserwowanie u uczniów na lekcji objawów zmęczenia i znużenia takich jak: spadek percepcji, brak skupienia uwagi, oznaki niepokoju lub apatii, są sygnałem dla nauczyciela do przerwania lekcji i rozpoczęcia ćwiczeń śródlekcyjnych.

Więcej…

 

Szacunek, tolerancja, asertywność to słowa kluczowe spotkania uczniów klas szóstych z psychologiem z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej p. Eweliną Nehring Rychlińską.
22.03.2016r. uczniowie klas szóstych  pod fachowym okiem psychologa dyskutowali na temat poszanowania drugiego człowieka.

Więcej…

 
Uczniowie z klas V – VI na zajęciach technicznych mieli za zadanie zrobić kanapki. Aby wykonać to zadanie należało przynieść wybrane produkty. Lekcja została poprzedzona pogadanką o zdrowym odżywianiu. Uczniowie dowiedzieli się jak komponować posiłki, jak łączyć smaki, jakie produkty należy jeść codziennie, aby być zdrowym. W trakcie sporządzania kanapek uczniowie przestrzegali higieny przygotowywania posiłków.

Więcej…

 
W  b.r. odbyło się spotkanie z rodzicami na szkolnym holu celem przeprowadzenia pogadanki na temat „ Wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka”. Prowadząca omówiła problem na podstawie przygotowanego referatu i prezentacji multimedialnej. Wskazała na zagrożenia jakie niesie siedzący tryb życia, do jakich prowadzi  dolegliwości i schorzeń. Omówiła jak organizm dziecka reaguje na brak ruchu. Prowadząca przedstawiła dokładnie schorzenia na jakie narażone są dzieci w wieku szkolnym.

Więcej…

 

Scenariusz zajęć 

TEMAT: Umiem powiedzieć „Nie”

CELE:

Uczeń:

 • zdobywa umiejętności analizy sytuacji konfliktowej
 • charakteryzuje zachowania asertywne
 • wykazuje znaczenie zachowania asertywnego
 • wie, co to jest empatia
 • wzrasta jego poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole
 • ćwiczy umiejętności reagowania w sytuacji przemocy

METODY:

 • praca z filmem edukacyjnym
 • pogadanka
 • burza mózgów
 • analiza sytuacji

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • film edukacyjny o asertywności
 • przykłady scenek i sytuacji

PRZEBIEG LEKCJI:

 1. Uczniowie zastanawiają się co to jest przemoc, na tablicy wypisują swoje przemyślenia.
 2. Uczniowie wspólnie z nauczycielem dzielą wypisane sytuacje związane z przemocą na przemoc: fizyczną i psychiczną.
 3. Projekcja filmu o asertywności, w którym przedstawione są różne możliwości radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. Uczniowie wybierają sposób najbardziej asertywny.
 4. Uczniowie podzieleni na grupy losuje scenki i sytuacje, które opracowują i przedstawiają w nich rozwiązania asertywne. Po inscenizacjach uczniowie dzielą się swoimi odczuciami.

 

Więcej…

 

W ramach integracji uczniów naszej szkoły odbyły się w roku szkolnym 2015/2016 trzy zabawy dyskotekowe: z okazji Dnia Chłopaka, dyskoteka andrzejkowa oraz bal karnawałowy.

30 września obchodzony jest w całej Polsce Dzień Chłopaka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami i wychowawczyniami klas czwartych zorganizował  dyskotekę dla klas IV-VI. Tradycją naszej szkoły jest pasowanie w tym dniu czwartoklasistów na "Żaczków".  Aby mogli godnie wstąpić w szeregi "starszaków" musieli najpierw odpowiedzieć na szereg pytań związanych z naszą szkołą i zmagać się w niełatwych konkurencjach: pompowania balonów do pęknięcia, jedzenia jabłek bez pomocy rąk oraz przechodzenia przez szarfę na czas. Atrakcyjna dekoracja, zabawy oraz świetna muzyka sprawiły, że wszyscy wspaniale się bawili.Więcej…

 
W marcu w starszej grupie wiekowej (klasy IV – VI) na godzinach wychowawczych przeprowadzono pogadanki nt. : "Jestem tym co jem? – rola racjonalnego żywienia na co dzień". Zakres treści dotyczył znaczenia składników pokarmowych w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Celem głównym lekcji było promowanie zdrowego sposobu odżywiania. W trakcie zajęć uczniowie pogłębili wiedzę nt. zdrowego odżywiania.

Poznali pokarmy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wyjaśniali w jaki sposób należy zadbać o swoje ciało, aby być zdrowym.

Więcej…

 

W sobotę 5 marca o godzinie 16 odbył się VI Turniej rodzinny w halową piłkę nożną „Mój tata gra”. Turniej cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym może świadczyć udział aż ośmiu drużyn. Celem głównym turnieju było zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz propagowanie idei wzorowego kibicowania w duchu fair – play.

Więcej…

 
Sprawozdanie ze spotkania z psycholog  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - p. Izabelą Wiśniewską w ZPO nr 1 w Mławie

 

W ramach Programu "Szkoła promująca zdrowie" w dniach 14.01 i 21.01.2016r odbyły się dwa dwugodzinne  spotkania uczniów klas Va i Vb z psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - panią Izabelą Wiśniewską. Temat przewodni - ,,Zaburzenia odżywiania - anoreksja i bulimia".

Pani psycholog prowadziła zajęcia metodą warsztatową. Wyjaśniła uczniom trudne pojęcia zaburzeń odżywiania: ,,anoreksja i ,,bulimia" oraz groźne konsekwencje, jakie te choroby te niosą.

Więcej…

 
Dnia  21  stycznia  2016  roku  podczas  zebrania  z  rodzicami  odbyły  się  pedagogizacje  rodziców  kl. IV-V  dotyczące  bezpieczeństwa  w  sieci. Nauczyciele  zwracali  uwagę  rodziców  na  zagrożenia  jakie  niesie  korzystanie  z  komputera  i  Internetu. Rodzice  dowiedzieli  się  z  prezentacji  o  zagrożeniach  fizycznych, np.: problemach  z  kręgosłupem  i  wzrokiem, zagrożeniach  psychicznych, np.: uzależnieniach  od  komputera  i  Internetu, izolacji, zagrożeniach  społecznych, np.: nieetycznych  zachowaniach, zagrożeniach  intelektualnych  przejawiających  się  nie  czytaniem  książek  oraz  zagrożeniach  moralnych  związanych  z  sektami, terroryzmem  i pornografią. Uwagę  rodziców  zwrócono  na  najczęstsze  zagrożenia  którymi  są: kontakty  z  materiałami  uczącymi  przemocy, kontakty  z  pedofilami, uzależnienie  od  Internetu, kontakty  z  internetowymi  oszustwami, konsekwencje  finansowe  oraz  nieświadome  udostępnianie  informacji, np.: adresów  czy  numerów  kart. Na  koniec  spotkania  zasugerowano  rodzicom  aby  sprawdzać  prawidłową  postawę  dzieci  siedzących  przed  monitorem,  korzystać  z  aktualnego  oprogramowania  antywirusowego  oraz  ograniczać  czas  spędzany  przez  elektronicznymi  urządzeniami.     

Więcej…

 
W planie:

Moduł: aktywność fizyczna

Zadanie: kondycja fizyczna i dbałość o sylwetkę

Sposób realizacji: zajęcia z wych. fiz.

 

Sprawozdanie 

Zabawy i ćwiczenia na powietrzu zimą mają wielką wartość zdrowotną, hartują i usprawniają nasz organizm. Zawierają wszystkie walory wychowawcze, mają też szczególne znaczenie higieniczno – zdrowotne. Oswajają ze środowiskiem przyzwyczajają do odpowiedniego ubierania się, przez co wdrażają do pewnych nawyków higienicznych. Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych  oraz terenowych zabawy i gry na śniegu nadają się do realizacji wszędzie. Najbardziej rozpowszechnione na śniegu są zabawy z użyciem sanek.


Więcej…

 
Sprawozdanie

Zadanie : „Ruch to zdrowie” – aktywnie wypoczywam po wysiłku

Sposób realizacji: „Aktywna przerwa” – różne formy aktywności ruchowej.

W okresie od listopada do kwietnia uczniowie z uwagi niską temperaturę powietrza spędzają przerwy w szkole. W tym czasie aktywność fizyczna spada u większości uczniów. Najczęściej siedząc w grupach spędzają czas na rozmowach. Są też tacy, którzy nudzą się na przerwach. Zaproponowano uczniom aerobik podczas przerw. Ta propozycja spotkała się z zadowoleniem wśród uczniów, zwłaszcza wśród tych najmłodszych. Prowadzenia aerobiku podjęły się dziewczęta ze starszych klas. Samodzielnie opracowały zestawy ćwiczeń wybierając do nich odpowiedni podkład muzyczny. Ćwiczenia nie były trudne, a ich intensywność dostosowana do kondycji wszystkich ćwiczących. Aerobik odbywał się w sali gimnastycznej. Na jednej przerwie ćwiczyły klasy I – III, na drugiej klasy IV – VI. Aerobik odbywał się każdego dnia od początku grudnia do końca stycznia.

Więcej…

 
W planie pracy:

Moduł:  profilaktyka zdrowotna

Zadanie: profilaktyka grypy

Sposób realizacji: pogadanka „Jak ustrzec się przed grypą”

Termin realizacji: 2015r.

Odpowiedzialni: Kieglerski, Więckowska

Na  przełomie listopada i grudnia 2015 roku w ramach godzin wychowawczych realizowany był temat . „Jak ustrzec się przed grypą”. Temat lekcji w klasach IV – VI  został poprzedzony pogadanką przeprowadzoną  przez pielęgniarkę szkolną, która udzieliła cennych wskazówek nt. przyczyn i objawów oraz sposobów unikania zachorowania na grypę. Nie przypadkowo tematyka była realizowana w w/w miesiącach. Właśnie w tych miesiącach narażenie jesteśmy szczególnie na zachorowanie na grypę, ponieważ sprzyja tej chorobie  pogoda.

Więcej…

 

Sprawozdanie

 

Z planu: Uczę się w sprzyjających warunkach pracy „Moje miejsce do nauki, urządzamy pokój nastolatka”

Uczenie się w sprzyjających warunkach jest bardzo ważne dla młodego człowieka. Dlatego uczniowie klas szóstych pogłębiali swoją wiedzę nt. właściwej organizacji miejsca pracy. Takim miejscem w domu ucznia jest jego pokój pełniący kilka funkcji.  Z wypowiedzi uczniów wynikało, że ich pokój służy nie tylko jako sypialnia, ale też stanowi miejsce do nauki, zabawy, spotkań z kolegami i koleżankami.  Zdecydowana większość uczniów spośród wszystkich pomieszczeń mieszkania najbardziej lubi przebywać w swoim pokoju.  Uczniowie klas szóstych na zajęciach technicznych rysowali plan swojego pokoju, umieszczając na nim elementy jego wyposażenia. Na jego podstawie następnie wykonywali makietę pokoju, według własnego projektu.  Należało zaplanować umeblowanie i wyposażenie pokoju w taki sposób, aby sprzyjało uczeniu się.  Ważne też było wydzielenie miejsca do odpoczynku. 

Więcej…

 

W związku z realizacją bloku tematycznego „Zdrowie to skarb” uczniowie kl. IIIa 26.11.2015r. zapoznali się ze znaczeniem soków jako źródła witamin w diecie człowieka. Tematykę realizowano w trakcie 2 godzin lekcyjnych i podzielono na część teoretyczną i praktyczne działania. Uczniowie udzielali odpowiedzi na pytanie – czym różni się sok od nektaru i napoju? Zaznajomili się z zaletami poszczególnych soków, degustowali napoje, soki i nektary, odczytywali tabelki ze składem znajdującym się na każdym opakowaniu.

Więcej…

 

Dnia  8.XII.2015r  w  ramach  Programu Szkoły Promującej Zdrowie  do  którego  w  tym  roku  przystąpiła  nasza  szkoła, klasy  IV-te  gościły  panią  Zofię  Bielską, specjalistę ds. promocji zdrowia  z  Powiatowej  Stacji  Epidemiologiczno - Sanitarnej  w  Mławie. Tematem  przewodnim  spotkania  był wpływ stylu życia na zdrowie człowieka. Zaproszony  gość  przybliżył  uczniom  10  zasad  zdrowego  trybu  życia. Czwartoklasiści  dowiedzieli  się  między  innymi co  należy  jeść aby prawidłowo rosnąć i rozwijać się w wieku dziecięcym, jakich  produktów  należy  unikać gdyż ich skład nie ma wartości odżywczych a wpływa na otyłość, która staje się problemem młodego pokolenia. 

Więcej…

 

Dnia 5 listopada 2015 r. uczniowie z klas I i II wybrali się do Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie na spektakl edukacyjny pt. ,,Przygody Plika i Foldera w sieci”. Urwis Plik i jego przyjaciel Folder wprowadzili uczestników w wirtualny świat, uczyli mądrego i bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu. Uczniowie wzięli udział w różnych zabawach i ćwiczeniach relaksacyjnych wskazanych do wykonywania podczas pracy przy komputerze.

Więcej…

 

Dnia 20 listopada 2015r. uczniowie z klasy Va na lekcji przyrody, dyskutowali na temat palenia papierosów w związku z „Światowym Dniem Rzucania Palenia”. Zgodnie stwierdzili, że problem rzucania palenia bezpośrednio ich nie dotyczy, gdyż nie palą papierosów ale często jest to problem, który pojawia się w najbliższym otoczeniu.

Więcej…

 

W dniu 20 listopada 2015 r. przeprowadzono w klasach szóstych anonimową ankietę. Badaniu w warunkach szkolnych poddano 13 chłopców i 19 dziewczynek - łącznie 32 uczniów. Celem badania była diagnoza problematyki uzależnień wśród uczniów naszej szkoły. Pytania dotyczyły nikotyny, alkoholu i środków psychoaktywnych  (dopalaczy). Celem nadrzędnym było zorientowanie się czy i w jakim stopniu uczniowie naszej szkoły mieli kontakt z wyżej wymienionymi substancjami.

Wyniki badania wskazują, że 99% ankietowanych nie miało bezpośredniego kontaktu z substancjami psychoaktywnymi i nie było świadkiem przyjmowania ich przez rówieśnika, 99% respondentów nigdy nie zapaliło papierosa, a 94,5% nigdy nie piło żadnych napoi alkoholowych. 84% badanych uważa jednak, że dopalacze stanowią realne zagrożenie, które dotyczy również  uczniów.

Więcej…

 

W dniu 9 listopada 2015r, w ramach programu  „Między nami kobietkami” odbyło się spotkanie, które stanowi wsparcie dla realizacji celów edukacyjnych na przedmiocie Wychowanie do życia w rodzinie. W prelekcji uczestniczyły dziewczynki z klasy VIa i VIb, w liczbie 20 uczennic. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana Prelegentka Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble.

Więcej…

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie przyłączyła się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie Daje Moc”. 6 i 9 listopada 2015r. uczniowie z klas I - III przy wsparciu wychowawców i rodziców zorganizowali w klasach wspólne śniadanie. Na stołach znalazły się zdrowe i smaczne kanapki, soczki owocowo- warzywne a także owoce i warzywa, które otrzymują uczniowie w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. Uczniowie z klas I-III mieli frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne.

 

Więcej…

 
Plan pracy „Szkoła zdrowego żywienia”

Konkurs trwa od 16.11.2015 r. do 31.05.2016 r

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni prawidłowe odżywianie się.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła zdrowego żywienia” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

cały program w: Projekt edukacyjny  „Szkoła zdrowego żywienia” - .doc 17kB

 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
BIP
Reklama
Reklama
Szkoła Promująca Zdrowie
Reklama
Przedszkole Promujące Zdrowie
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
InstaLing
Reklama
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj101
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterTen tydzień372
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1300
mod_vvisit_counterTen miesiąc1893
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc3134
mod_vvisit_counterRazem1219830

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 3.239.11.178
,
Today: Maj 25, 2024
Reklama