Moduł: Aktywność fizyczna 1468CCB7 48F6 467B A690 76383D4F33E3 420x315
Zadanie: Kondycja fizyczna i dbałość o sylwetkę
Sposób realizacji: propozycje aktywnego odpoczynku - prace plastyczne
    
W ramach realizacji zadania ,,Kondycja fizyczna i dbałość o sylwetkę” Programu Szkoły Promującej Zdrowie ,,Żyjmy zdrowo” uczniowie klas V - VI wykonali prace plastyczne na temat ,,Różne formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu”.
Celem zadania było promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych uczniów poprzez działania plastyczne w różnych technikach.
Przeprowadzone zadanie przyczyniło się do większego zainteresowania uczniów aktywnością fizyczną w czasie wolnym. Poszerzyło wiedzę uczniów na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka. Wzbogaciło doświadczenia plastyczne poprzez wykonywanie prac różnymi technikami plastycznymi.

Więcej…

 

1 420x315W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowane były działania promujące zdrowy styl życia w ramach realizacji prozdrowotnych działań uczniów. Podczas zajęć na świetlicy zrealizowałam na początku roku tematy dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Włączyłam się wraz z wychowankami w akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”. Współorganizowałam różnego rodzaju imprezy okolicznościowe na świetlicy, integrując tym samym wychowanków. Przeprowadziłam zajęcia „Jem zdrowo – żyje kolorowo”- podkreślając znaczenie koloru produktów i ich wpływ na nasz organizm. Przygotowałam gazetkę tematyczną na ten temat. Zorganizowałam spotkanie wychowanków świetlicy z pielęgniarką szkolną na temat zajęć profilaktycznych „Dlaczego warto myć ręce?” połączoną z emisją filmiku edukacyjnego.

Więcej…

 

Z okazji przypadającego Dnia Dziecka ogłoszono Szkolny Konkurs Sportowy „Mistrz żonglerki” dla chłopców oraz  Szkolny Konkurs Sportowy „Mistrz skakanki” dla dziewcząt. Konkursy były przeznaczone dla uczniów klas 4-8. Celem konkursów było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej, popularyzacji sportu skakania na skakance i gry w piłkę nożną oraz podniesienie sprawności fizycznej. Należało w ciągu 2 minut jak najwięcej razy przeskoczyć przez skakankę, a w przypadku żonglerki jak najwięcej razy odbić piłkę nogą, również w ciągu 2 min. W konkursie skakanki zwyciężyła Zuzanna Rzeplińska z klasy 6a natomiast w konkursie żonglowania zwyciężył Mateusz Powązka z klasy 8a. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.  Organizatorami w/w konkursów byli nauczyciele wychowania fizycznego. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego.

IMG 0010 315x420

IMG 0003 315x420

 

 

asertywnoscPsycholog szkolny w swojej codziennej pracy z uczniami/ przedszkolakami wykorzystywała elementy treningu asertywnego wyrażania uczuć. Rozwijała i wzmacniała umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji zarówno swoich, jak i innych. Podczas zajęć uczniowie/przedszkolaki mieli możliwość poznać i przećwiczyć zachowanie się w różnych sytuacjach. Uczyli się w jaki sposób wyrażać emocje, aby zadbać zarówno o siebie jak i innych. Dzięki temu rozwijali u siebie empatię i wrażliwość na drugiego człowieka. Uświadomili sobie także prawo do odmowy i własnego zdania.
Podczas zajęć psychoedukacyjnych psycholog szkolny wskazywała i wzmacniała znajomość norm i zasad społecznych pozwalających budować zdrowe relacje z innymi i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Podczas zajęć indywidualnych i grupowych przeprowadzała szereg ćwiczeń, zabaw relaksujących i wyciszających, pomagających obniżyć napięcie emocjonalne oraz radzić sobie ze stresem. Zwracała uwagę na konieczność dbania o swoje zdrowie, w tym zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, odpoczynek i relaks.

Więcej…

 

Realizacja zadania: Są wśród nas – problem dzieci otyłych, Znaczenie właściwego odżywiania się oraz zagrożenia wynikające ze złego odżywiania.

W maju i w czerwcu w ramach zdalnego nauczania podczas lekcji biologii, wychowania do życia w rodzinie oraz edukacji dla bezpieczeństwa w klasach 6-8 zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne nt.:
- Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?
- Jem, żeby żyć, a nie żyję, żeby jeść.

Zajęcia zostały przygotowane we współpracy z psychologiem szkolnym poprzez udostępnienie uczniom prezentacji multimedialnych. Ich celem było zwrócenie uwagi na wpływ odżywiania na funkcjonowanie człowieka oraz profilaktyka zaburzeń odżywiania. Dzięki nim uczniowie poznali charakterystyczne objawy poszczególnych zaburzeń odżywiania oraz sposoby leczenia. Z drugiej prezentacji multimedialnej natomiast dowiedzieli się, jak powinno wyglądać prawidłowe, racjonalne odżywianie. Zwrócono także uwagę na wpływ emocji na jedzenie, występowanie głodu emocjonalnego i zajadanie stresu. Na koniec wskazano sposoby na poradzenie sobie z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi.

1 420x314

2 420x314

 

Projekt edukacyjny realizowany w klasie 7b w roku szkolnym 2019/2020


Temat projektu:  W jaki sposób promować zdrowy styl życia?
Przedmiot: wychowanie fizyczne
Skład zespołu uczniowskiego: uczniowie klasy 7b
Motto:
Sprawność fizyczna jest nie tylko jednym z najważniejszych kluczy do zdrowego ciała jest podstawą dynamicznej i twórczej aktywności intelektualnej.            
/John F. Kennedy?

Termin realizacji:  03.03.2020 -  29.05.2020r.

Cel ogólny projektu:
Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia.

Cele szczegółowe projektu:
1. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z aktywnością fizyczną.
3. Rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym i lokalnym.
4. Rozwijanie aktywności fizycznej młodzieży.
5. Rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu.
6. Możliwość prezentowania własnych umiejętności: plastycznych, informatycznych, organizacyjnych oraz sprawności fizycznej
7. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenie się rolami i zadaniami.
8. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
9. Uczenie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
Oczekiwane efekty :
–  wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych
–  wzrost wiedzy nt. potrzeby uprawiania aktywności fizycznej
–  poprawa umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji,
    negocjowania oraz radzenia sobie ze stresem

Więcej…

 

W ramach realizacji programów profilaktyki 10 marca 2020r. pedagog szkolny przeprowadził zajęcia z programu profilaktycznego „Cukierki” w kl.IIIa.
Celem zajęć było:

 • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,
 • kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi,
 • pokazanie dzieciom , co mogą zrobić, aby oni sami i ich koledzy i koleżanki nie były podatne na zdradliwe propozycje osób zdeprawowanych,
 • ukazanie potrzeby kontaktu z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia,
 • rozwijanie w uczniu postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób, które mogą udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Dzieci podczas demonstrowanej scenki miały możliwość przekonania się, że samodzielnie trudno jest uwolnić się i trzeba poszukać pomocy u innych, najlepiej dorosłych osób. Wysłuchały czytanej przez pedagoga bajki A. Grzelak  pt. "Cukierki”.
Potem chętnie rozmawiały o tym, co należy zrobić, gdy ktoś nieznajomy będzie chciał poczęstować je cukierkiem lub będzie im coś proponował. Wykazały się również wiedzą  dotyczącą szkodliwych dla zdrowia substancji i sposobów, aby unikać kontaktu z tego typu substancjami.

IMG 20200310 132300 420x315

 

makieta Chaborski 1 420x315Uczniowie klasy 4a w ramach zdalnych lekcji techniki wykonywali makiety skrzyżowania. Zaprojektowane makiety składały się z: planszy skrzyżowania, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i modeli pojazdów. Uczniowie starali się oddać rzeczywistość jak najbardziej realistycznie, projektując domy, boiska, odpowiednie znaki, ścieżki rowerowe, chodniki obok infrastruktury drogowej.

Więcej…

 

Roksana z klasy 2b w ramach projektu edukacyjnego "Zdrowy styl życia" nauczyła się piec chleb.

Zaprasza nas do wspólnego pieczenia. 

 

Zdrowy styl życia - to projekt edukacyjny realizowany w klasie 2b. Dzieci przystapiły do jego realizacji 3 lutego 2020, ale, ze względu na pandemię wirusa, dokończenie projektu i jego prezantacja odbyła się zdalnie.

Tematyka

 • Owoce i warzywa.
 • Chleb
 • Mleko i jego przetwory.
 • Żyj aktywnie.

Motto:
„Zdrowie – nie dar niebios zesłany raz na zawsze
- nad zdrowiem trzeba pracować i praca ta ma charakter pedagogiczny”
Maciej Demel

Fotorelacja

1 420x236

2 420x315

Więcej…

 

ŁUKASZEWSKA 420x420Uczniowie klasy 4 a w ramach swojej pracy zdalnej robili kanapki. Wcześniej dowiedzieli się o zasadach zdrowego odżywiania m.in. o tym, jakie produkty należy jeść, żeby być zdrowym, dlaczego musimy się zdrowo odżywiać i jeść śniadanie? Ponadto uczniowie uczyli się o kulturze spożywania posiłków i higienie ich przygotowywania. Rozwijali swoją wyobraźnię i kreatywność. Poznali też korzyści wynikające ze spożywania drugiego śniadania

Więcej…

 

Chcąc uczcić Światowy Dzień Ziemi oraz zaakcentować nasze proekologiczne postawy, uczniowie naszej szkoły wykonali piękne prace plastyczne. Znalazły się wśród nich plakaty, lapbooki, prace powstałe z recyklingu, a nawet upcyklingu oraz wykonane techniką kolażu.

adam 7b 315x420

Więcej…

 

20200421 114021 HDR 315x420Dzień  Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko.
Oto niektóre wypowiedzi naszych uczniów nt. ekologii:

 • wyłączajmy oświetlenie w pokoju, gdy z niego wychodzimy.
 • segregujmy odpady nadające się do powtórnego użycia.
 • unikamy kupowania rzeczy z plastiku.
 • na zakupy zabierajmy ze sobą reklamówki, aby nie trzeba było przynosić kolejnej torby plastikowej ze sklepu.
 • oszczędzamy papier, zbierajmy makulaturę do specjalnie wyznaczonych pojemników.
 • używajmy butelek zwrotnych, zbędne szkło zwracajmy wyrzucamy do specjalnie oznaczonych pojemników.
 • kupujemy artykuły w szkle a nie w puszkach (produkcja szkła jest tańsza i może być ono powtórnie wykorzystane).
 • korzystamy z kąpieli pod prysznicem zamiast w wannie.
 • zmniejszamy zanieczyszczenie wody poprzez używanie środki czyszczące bezpiecznych dla środowiska (patrzmy na etykietki).
 • zakręcamy  wodę podczas mycia zębów

W przeddzień Dnia Ziemi uczniowie wyszli do swoich przydomowych ogródków by nacieszyć się słońcem. Wiosna na dobre zawitała do ogrodów. Przy tej okazji zrobili zdjęcia roślinności  w ich najbliższym otoczeniu.

7C062E0C 4944 484B 892A F99E2B2CA816 315x420

85ECA0FC 279F 45B0 89B6 7C98C91E3915 420x315

Więcej…

 

Na przełomie lutego i marca 2020r. psycholog szkolny Marta Drzewiecka realizowała w klasie IVa program profilaktyczny „Tajemnica zaginionej skarbonki”. Program oparty jest na animowanym filmie o tym samym tytule, którego bohaterami są różne postacie z bajek. Głównym celem programu było przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. W filmie został przedstawiony mechanizm uzależnienia, szkodliwości, oraz strat ponoszonych przez ludzi uwikłanych w branie środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki i inne).

Po projekcji filmu odbyła się kontrolowana dyskusja z uczniami. Podczas niej zwrócono szczególną uwagę na przyczyny i skutki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania społecznego osoby uzależnionej.

Kontynuacją realizacji programu profilaktycznego Tajemnica zaginionej skarbonki były zajęcia przeprowadzone również przez szkolnego psychologa Martę Drzewiecką, nt. Umiem powiedzieć „Nie”.

Więcej…

 

20200309 123009 HDR 420x3159 marca b.r. w Mławskiej Hali Sportowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w halową mini piłkę ręczną dziewcząt. Do tej rywalizacji przystąpiły cztery najlepsze drużyny, które pomyślnie przebrnęły wcześniejsze eliminacje. Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym”. Mimo ambitnej walki drużyna z naszej szkoły uległa rywalkom zajmując IV miejsce. Naszą szkołę reprezentowały: Pola Popielarczyk, Julia Dymczyk, Zuzanna Chmielewska, Zuzanna Wrońska, Natalia Chmielewska, Natalia Gaadomska, Zuzanna Rzeplińska, Wiktoria Jaworska, Wiktoria Libert, Wiktoria Wojtkowska, Aleksandra Górna, Maja Pikus. Gratulujemy naszym zawodniczkom i życzymy sukcesów sportowych.

Więcej…

 

IMG 20200305 122125 420x315Dnia 5 marca b.r. w Mławskiej Hali Sportowej odbyły się mistrzostwa naszego powiatu w piłce ręcznej. Wzięli w nich udział chłopcy z rocznika 2005 i 2006. Na zawody zgłosiły się 4 drużyny, których opiekunowie drogą losowania ustalili kolejność rozgrywania meczów oraz system rozgrywek.  Grano systemem „każdy z każdym”. Celem tej imprezy sportowej była: popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw i zachowania podczas rozgrywek sportowych – gra fair play oraz wyłonienie mistrza powiatu mławskiego, reprezentanta na zawody rejonowe. Mimo zaciętej rywalizacji musieliśmy uznać wyższość naszych przeciwników ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Mławy (I miejsce) oraz Szkoły Podstawowej z Wiśniewa (II miejsce). Ostatecznie zajęliśmy III miejsce.

Więcej…

 

20200302 102742 2 420x317Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły propagują różne formy aktywnego spędzania czasu. Jedną z nich jest doskonalenie (i nabywanie ) umiejętności jazdy na łyżwach. W tym celu 02.03.2020r. uczniowie klas VIa, VIIa i VII b wybrali się na lodowisko Figlowisko do Warszawie.  
Wcześniej jednak mieli możliwość uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii podczas zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego.
Po lodowym szaleństwie uczniowie zobaczyli wystawę budowli z klocków LEGO  Ekspozycja jest złożona z  ponad 120 makiet. Rekordowej wielkości budowle zostały sprowadzone z całego świata.

Więcej…

 

20200305 134558 420x3155 marca 2020 roku w ramach realizacji projektu edukacyjnego z doradztwa zawodowego pt. „Zanim podejmę decyzję” klasa VIIIa na godzinie wychowawczej gościła rodzica – panią Renatę Zamojską, która w bardzo ciekawy sposób przybliżyła arkana swojego zawodu – store manager w H & M.

Więcej…

 

y 420x315Na przełomie stycznia i lutego klasy szóste na lekcjach techniki poznawały zasady zachowania się przy stole i ogólne zasady savoir- vivre, oraz zaplanowali i wykonały przyjęcie urodzinowe. Uczniowie pracowali w grupach. Wykonywali zaproszenia, układali menu i wyliczali koszt przyjęcia, przygotowali przyjęcie  urodzinowe stosując poznane zasady
Zwrot „SAVOIR – VIVRE” pochodzi z języka francuskiego. SAVOIR - znaczy: umieć, potrafić, wiedzieć; VIVRE – żyć. Wzięte razem tworzą, splot słów, który można rozumieć jako: znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności i umiejętności postępowania w życiu oraz radzenia sobie w różnych złożonych sytuacjach. Lubimy ludzi dobrze wychowanych. Uważamy, że maniery dobrze świadczą o człowieku i umilają życie nie tylko w biznesie, ale i w społeczeństwie.

Więcej…

 

W lutym 2020 pani Jolanta Luciszewska przeprowadziła zajęcia edukacyjne w kasie VI c na temat: „Jak być dobrym kolegą/koleżanką?”.

Prowadząca rozpoczęła zajęcia od przeczytania wiersza ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się „

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Więcej…

 

4W listopadzie uczniowie klas szóstych na lekcjach techniki wykonywali kanapki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Lekcje te były poparte wcześniejszą pogadanka na temat „Jestem tym co jem?- rola racjonalnego żywienia na co dzień”. Celem spotkań było omówienie zasad odżywiania i jakie maja one wpływ na zdrowie, wzrost, harmonijny rozwój i dobre samopoczucie ucznia. Prowadząca zwróciła uwagę na odpowiednią dietę i potrawy, jakie mają wpływ na sprawność fizyczną ucznia, jego aktywność, zdolność do nauki. Zwróciła również uwagę na najczęstsze problemy w zakresie żywienia  do których należą:

 • nieregularne spożywanie posiłków,
 • niejedzenie śniadania przed wyjściem do szkoły oraz brak drugiego posiłku  w szkole,
 • podjadanie między posiłkami, czyli „zapychanie się” bezwartościowymi i kalorycznymi produktami.
 • nadmierne spożywanie chipsów, frytek, cukierków oraz słodkich i gazowanych napojów prowadzi do nadwagi, coraz częściej obserwowanej wśród uczniów.

Więcej…

 

Na przełomie stycznia i lutego w klasach IV-VIII odbyły się lekcje o „Bezpieczeństwie w Sieci” na lekcji informatyki. Nauczycielka wprowadziła uczniów w tematykę lekcji zwracając uwagę na nasilenie zjawiska cyberprzemocy i stalkingu  spowodowanego wzrostem popularności mediów elektronicznych(prezentacja multimedialna). Wyjaśniła czym jest:
Cyberprzemoc- to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.
Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii.
Do takich działań zalicza się m.in. :

 • wyzywanie,
 • straszenie,
 • poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
 • robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłani
 • podszywanie się pod kogoś w sieci

Co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

 • dbać o prywatność swoich danych osobowych
 • zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny
 • chronić swoje hasła i loginy
 • nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów
 • nie dawać wszystkim swojego numeru telefonu

Więcej…

 

IMG 20200205 1152041 315x420Realizując zadanie „Jestem bezpieczny - dbam o swoje bezpieczeństwo w domu, w drodze do szkoły i miejscach użyteczności publicznej” 5 lutego 2020r. odbyło się  spotkanie profilaktyczno – edukacyjne uczniów kl.I, II, III i przedszkolaków z  udziałem przedstawiciela Policji. Spotkanie poświęcone było między zasadom bezpiecznego spędzania zimowej przerwy. Policjantka omówiła z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegała przed organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, mówiła o niebezpieczeństwie zjazdów sankami w okolicach dróg, wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Dzieci brały żywy udział w dyskusji na temat kontaktów z nieznajomymi w sieci i w codziennych sytuacjach, co świadczy o zainteresowaniu tematem oraz wiedzą jaką już posiadają. Spotkanie z policjantami to element profilaktyki, aby rozpoczynające się ferie upłynęły zdrowo i bezpiecznie.

Więcej…

 

84946949 179392926629559 3639892029246275584 o 420x315Dnia 30 stycznia w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie wychowanków z panią pielęgniarką. Tematyka zajęć obejmowała profilaktykę zapobiegania chorób - prawidłowe i systematyczne mycie rąk. Pani pielęgniarka opowiedziała uczniom, jakie choroby noszą miano brudnych rąk, czym się charakteryzują i jak możemy ich unikać. Następnie nauczycielka zademonstrowała prawidłową technikę mycia dłoni. Kolejno wspólnie zapoznaliśmy się z filmem edukacyjnym "Co by było, gdybyśmy nie myli rąk przez 6 m-cy??". Dzięki temu utrwaliliśmy wiedzę na temat zagrożeń i profilaktyki. Na koniec zajęć nauczyciel zademonstrował prawidłowe czynności podczas mycia warzyw i owoców, umożliwiające usunięcie groźnych pestycydów.

Więcej…

 

IMG 1365 420x315W dn. 4 lutego b.r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs w Aerobiku Grupowym. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości poprzez poszerzanie wewnętrznych doznań i przeżyć artystycznych oraz propagowanie aerobiku, jako formy aktywności sportowo – rekreacyjnej w czasie wolnym. To już czwarta edycja tej imprezy w szkole. Na parkiecie sali gimnastycznej zaprezentowało się 36 dziewcząt reprezentujące klasy: IVa, Va, Vb (2 zespoły), VIa, VIb, VIIb i VIIIa. Oceniając pokazy aerobiku jury brało pod uwagę jego wartość techniczną i wartość artystyczną. Zgodnie z regulaminem konkursu prezentowane układy zawierały charakterystyczne dla aerobiku kroki, połączenia i sekwencje ruchowe  oraz elementy taneczne. Tegoroczny konkurs był bardzo wyrównany i stał na wysokim poziomie. Najwyżej został oceniony pokaz dziewcząt z klasy VIb. Drugie miejsce zajęła drużyna z klasy VIIb, zaś trzecie miejsce zajęła drużyna z klasy Vb (I zespół).

Więcej…

 

IMG 20200130 100526 resized 20200131 091049871 420x31530.01.20120 r. w klasie IIa odbył się Dzień Zdrowego Śniadania. Dzieci zaprezentowały samodzielnie przygotowaną książkę kucharską i serwowały dania przygotowane według przepisów w niej zawartych. Było to główne zadanie projektu edukacyjnego "Czy pierwsze śniadanie to wielkie wyzwanie?". Uczniowe rozpoczęli pracę w listopadzie 2019 r. Poznawali zasady zdrowego odżywiania, uczyli się, dlaczego śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i co powinno znaleźć się rano na talerzu każdego ucznia. Poznali też zasady savoir - vivre obowiązujące przy stole. Zdobytą wiedzę zaprezentowali podczas wspólnego śniadania, na które zaprosili Panią Dyrektor oraz zarząd szkolnego Koła Wolontariatu.

Więcej…

 

82876449 170280334207485 8128773512362983424 o 420x315Dnia 17.01.2020r. w ramach akcji „Szkoła-Szkole” odbyło się spotkanie uczniów klas VII z panią Katarzyną Stępińską – Wiceprezes Zarządu Fundacji „Odzyskać Radość” oraz z panią Martą Samoraj – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej „Odzyskać Radość”. Tematem przewodnim spotkania była: „Tolerancja i pomoc dzieciom niepełnosprawnym”. Miało ono na celu kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i akceptacji jako największego komplementu, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Obie Panie przedstawiły także uczniom idee wolontariatu i zachęciły do bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Rozmawiały z uczniami na temat poczucia szczęścia w życiu i tego jakie szczęście daje pomaganie innym.

Więcej…

 

IMG 20200109 113531 420x315Sposób realizacji „Aktywna przerwa”
Tuż po przerwie świątecznej w naszej szkole ruszyła akcja pod hasłem „Aktywna przerwa”. Jest to jedno z działań realizowanych w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie – „Żyjmy zdrowo”. Odbiorcami są uczniowie klas IV – VIII. Celem „Aktywnej przerwy” jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową. Ta akcja w pozytywny sposób pomaga rozładować energię, odreagować napięcia i poprawić nastrój, co zwiększa efektywność uczenia się. Podczas długich przerw 15 i 20 minutowej uczniowie doskonalą swoją sprawność fizyczną, a tym samym rozwijają swoje zainteresowania sportowe.

Więcej…

 

W środę 18 grudnia przekazaliśmy rodzinom artykuły zebrane przez całą społeczność ZPO1 w ramach szkolnej akcji „Szlachetna paczka”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców, uczniów i nauczycieli udało się po raz kolejny obdarować wybrane rodziny. W ich imieniu przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję.

IMG 20191218 0750211 315x420 IMG 20191218 0750571 315x420

 

IMG 20191128 1114541 315x420Jesień i zima to sezon, w którym dzieci często zapadają na grypę lub przeziębienie. Grypa jest zakaźną chorobą, a jej wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego pani pielęgniarka podpowiedziała uczniom, w jaki sposób chronić się przed grypą.
Przede wszystkim właściwie się odżywiać. W okresie jesienno-zimowym jemy dużo  warzyw i owoców, szczególnie zawierających witaminę C, która wspomaga działanie układu odpornościowego. Znajdziemy ją w natce pietruszki, kiszonej kapuście czy owocach cytrusowych.
Należy też ubierać się odpowiednio do temperatury i warunków pogodowych. Najlepszy jest sposób „na cebulkę”.
Pamiętamy też o higienie i dobrych nawykach. Częste mycie rąk, szczególnie przed posiłkami, po powrocie z zabawy na zewnątrz czy skorzystaniu z toalety pozwoli  chociaż na częściowe pozbycie się wirusów i bakterii. Kichamy i kaszlemy w rękaw, nie w dłonie, bo to zwiększa ryzyko zakażenia wirusem. Kl.IIIb zademonstrowała, jak robić to właściwie.

Więcej…

 

Moduł: Bezpieczeństwo7
Zadanie: Jestem bezpieczny – dbam o swoje bezpieczeństwo w domu, w drodze do szkoły i miejscach użyteczności publicznej
W pierwszym tygodniu grudnia uczniowie klasy czwartej na lekcji techniki uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy, dzięki którym  nauczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. Wykorzystując fantom dzieci uczyły się, jak pomóc rannemu, który nie oddycha, ćwiczyły oddechy oraz uciski ratownicze. Ta forma zajęć odbywa się w naszej szkole już od kilku lat i stanowi ważne ogniwo w  procesie edukacyjnym. Głównym celem edukacyjnym było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Podczas zajęć uczniowie również przypomnieli numery telefonów alarmowych, dowiedzieli się, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji oraz nauczyli się prowadzić rozmowę telefoniczną i wezwać pomoc do  osoby poszkodowanej w wypadku. Ponadto w trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się o obowiązku udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela.

Więcej…

 

79864645 160127338556118 7508509264780984320 n6 grudnia b.r. w Szkole Podstawowej w Strzegowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w halową piłkę nożną chłopców. Do tej rywalizacji przystąpiło sześć najlepszych drużyn, które pomyślnie przebrnęły wcześniejsze eliminacje. Najpierw rozgrywki toczyły się w dwóch grupach. Drużyna z naszej szkoły w swojej grupie pokonała drużyny z Szydłowa 4:1 i Strzegowa 3:0, a w półfinale drużynę z Wiśniewa 5:0. W finale chłopcy zagrali ze Szkołą Podstawową nr 7 z Mławy przegrywając 1:2. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę wystąpili w składzie: Radzki Adam, Piłkowski Adam, Kołakowski Maciej, Kurowski Sebastian, Łukaszewski Miłosz,Powązka Adam, Wojtkowski Mikołaj, Kulasiński Ksawier, Wydra Jakub. Gratulujemy naszym zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Więcej…

 

Moduł: Aktywność fizycznaIMG 20191126 110718 420x315
Zadanie: Kondycja fizyczna i dbałość o sylwetkę
Sposób realizacji: Zajęcia na basenie

Uczniowie klas II – IV objęci są programem nauki pływania. Zajęcia na pływalni odbywają się co dwa tygodnie i trwają jedną godzinę lekcyjną. Zajęcia w klasach drugich i trzecich prowadzone są przez instruktorów nauki pływania zatrudnionych przez MOSiR w Mławie. Ćwiczenia w wodzie prowadzone są z wykorzystaniem atrakcyjnych i  zróżnicowanych zestawów ćwiczeń, w ciekawy i bezpieczny sposób zachęcają dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania. W klasach czwartych zajęcia na pływalni prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły. Pod czujnym okiem nauczycieli uczniowie doskonalą technikę pływania stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Nauka pływania z różnorodnym sprzętem pneumatycznym  przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości.

Więcej…

 

20191122 130545 420x236W dniach 22 i 27 listopada bieżącego roku klasy ósme w ramach zajęć z Edukacj dla bezpieczeństwa uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Podczas spotkania strażacy przybliżyli swoją pracę i zadania. Uczniowie mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy o przyczynach i zasadach postępowania podczas pożaru oraz zapoznali się ze środkami wykorzystywanymi do gaszenia ognia. Lekcja wzbudziła duże zainteresowanie ze strony uczniów, którzy mieli szansę na korzystanie z doświadczeń strażaków.

Więcej…

 

Moduł: Zachowania proekologiczneIMG 20191125 090138 315x420
Zadanie: „Czysta Ziemia – Czysta Planeta”
Sposób realizacji: Dbamy o zieleń wokół naszej szkoły

W ramach zainicjonowanej przez Burmistrza Miasta Mława akcji pod nazwą: 590 drzew na 590 lecie nadania praw miejskich Mławy uczniowie klas ósmych na terenie szkolnym posadzili szesnaście drzew = szesnaście klas. Posadzono rodzime liściaste gatunki: brzozy, dęby, jarzębiny i graby. W sąsiedztwie Dębu Tysiąclecia posadzonego w 1966r., stojącego za salą gimnastyczną posadzono Dąb 590 lecie Mławy.

Więcej…

 

053 420x315W miesiącach jesienno – zimowych wcześniej zapadający zmierzch powoduje, że zarówno piesi, jak i rowerzyści poruszając się na drodze podczas słabej widoczności i najczęściej w ciemnych ubraniach, stają się dla kierującego praktycznie niewidoczni. Powoduje to zwiększone ryzyko wystąpienia wypadków. Widoczność pieszych w tym okresie staje się jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo. Dlatego też uczniowie klasy czwartej w ramach wychowania komunikacyjnego wysłuchali kilka cennych porad „Pana Stopka” (oficjalne nazewnictwo to „kontroler ruchu drogowego nadzorujący przejścia dla pieszych”), dotyczących przechodzenia przez jezdnię:

 • - należy przechodzić przez jezdnię, patrząc przed siebie, a nie w telefon
 • - nie należy przebiegać przez jezdnię
 • - przechodzimy przez jezdnię tylko w miejscu dobrej widoczności drogi
 • - nie można zwalniać lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię
 • - nie należy wkraczać na jezdnię bezpośrednio przed jadący samochód nawet wtedy gdy znajdujemy się przed przejściem dla pieszych
 • - przejście przez jezdnię jest dozwolone jeżeli odległość od wyznaczonego przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów
 • - należy również pamiętać, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Więcej…

 

Mistrzostwa powiatu dziewcząt w halową piłkę nożną dziewcząt rocznik 2005-2006 zostały rozegrane w dniu 26.11.2019 w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. Wyniki:

 1. Szkoła Podstawowa Wiśniewo
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie
 3. Szkoła Podstawowa w Szydłowie
 4. Szkoła Podstawowa w Windykach.

2

Więcej…

 

9Moduł: Bezpieczeństwo
Zadanie: Jestem bezpieczny – dbam o swoje bezpieczeństwo w domu, w drodze do szkoły i miejscach użyteczności publicznej

Zadaniem uczniów klasy VIa było zaprojektowanie i wykonanie wymyślonego przez siebie osiedla mieszkaniowego moich marzeń. Pracowali metodą projektu. Uczniowie w swoich grupach podzielili się obowiązkami i odpowiedzialnością za swoją cześć pracy, każde przygotowało część materiałów, następnie wspólnie budowali makiety. Wykonali budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej ułatwiające normalne życie zamieszkujących tam mieszkańców – młodszych i starszych. Zaprojektowali oryginalne tereny rekreacyjne oraz tereny zielone. Uczniowie wykazali się wielką pomysłowością i inwencją twórczą, wcielając się w architektów i projektując osiedle wraz z całą infrastrukturą, a później wykonując makiety według przygotowanych projektów.  To działanie miało na celu pobudzić kreatywność i pomysłowość uczniów. Efekty pracy poszczególnych grup można było na wystawie w holu na piętrze.

Więcej…

 

1W Szkole Podstawowej nr 1 w Mławie podczas zajęć nauczyciele uczący w klasach starszych przybliżyli uczniom historię Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu (trzeci czwartek listopada każdego roku). Uświadomili im, jak wiele trujących związków chemicznych zawiera dym tytoniowy i sam papieros. Nauczyciele przeprowadzili pogadankę na temat negatywnego wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka, jak również na temat palenia biernego i jego negatywnych skutków. Na lekcjach przeprowadzono pogadanki, pokazy z objaśnieniem, wykorzystano metodę „burzy mózgów”, zaprezentowano pokaz slajdów. Omówiono również zagadnienia dotyczące zachowania asertywnego. Odbył się też quiz wiedzy, dotyczący szkodliwości palenia. Na koniec zajęć uczniowie zgodnie i stanowczo stwierdzili, że nie warto palić. 

Więcej…

 

Moduł: Higiena25
Zadanie: Uczę się w sprzyjających warunkach

"Mój pokój to chyba najpiękniejsze miejsce na ziemi; podoba mi się tak bardzo, ponieważ miałam duży udział w projektowaniu jego wnętrza; własny mały, który jest dla mnie „Królestwem”, mój pokój to najładniejsze miejsce w całym domu; to miejsce, w którym czuje się najlepiej i spędzam najwięcej czasu".

To tylko niektóre wypowiedzi uczniów o swoim pokoju. Choć nie ma jednego sprawdzonego sposobu na idealny pokój nastolatka to warto pamiętać o tym, że pomieszczenie, w którym dzieci odrabiają lekcje, musi posiadać logicznie wydzielone strefy: nauki, zabawy i odpoczynku. Te strefy należało wyodrębnić przy projektowaniu makiety pokoju przez uczniów klas szóstych, którzy na technice uczyli się zasad projektowania i dekoracji wnętrz.

Więcej…

 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie oraz zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającymi na terenie powiatu mławskiego już po raz jedenasty włącza się w międzynarodową kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet, pod nazwą „Biała Wstążka”. Kampania adresowana jest głównie do mężczyzn i trwa od 25 listopada do 10 grudnia.
Biała wstążka jest symbolem przerwania milczenia w kwestii przemocy wobec kobiet. To symboliczny, ale bardzo ważny gest, a jednocześnie deklaracja wyrzeczenia się stosowania przemocy i zobowiązanie się do reagowania, gdy jest się jej świadkiem. Kampania jest prowadzona w ponad 55 krajach.
Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem „Miłość, szacunek, akceptacja- zaczyna się w Tobie” W ramach akcji na ulicach miasta i powiatu będą rozdawane białe wstążki, kalendarzyki z logo kampanii oraz ulotki. Profesjonaliści i służby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie odbędą szkolenia by podnieść skuteczność niesionej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową.
Bądźmy solidarni przeciwko przemocy wobec kobiet, reagujmy, nie bądźmy obojętni na krzywdę drugiego człowieka.

biała wstążka 2019

 

1Dnia 8 listopada 2019r. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie po raz kolejny wzięli udział w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”. Ale zanim wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku zapoznali się z 12 zasadami zdrowego odżywiania.
Uczniowie klas I-III zaopatrzeni przez rodziców w potrzebne produkty: pieczywo, warzywa, sery, owoce oraz przybory, dokładnie umyli ręce. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem zabrali się do pracy przy udziale i pomocy rodziców oraz wychowawczyń. Krojenie, smarowanie i układanie fantazyjnych stworków kanapkowych nie sprawiło żadnych trudności. Tak przygotowane zdrowe, świeże, ozdobne kanapki uczniowie zjadali z wielkim apetytem. Na deser zaś były pyszne jogurty, soczki, moc owoców z których wykonywane były: sałatki, surówki i szaszłyki.
To właśnie takie śniadanie daje moc, zarówno do pracy, jak i do zabawy. Akcja ta dostarczyła dzieciom nie tylko większej wiedzy na temat znaczenia śniadania w diecie ucznia, ale również dużo wrażeń i pozytywnych emocji.

Więcej…

 

Zadania, plany, bezpieczeństwo
18 września odbyły się pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym. Wychowawcy przedstawili główne zadania szkoły i klasy, omówili plany na nowy rok szkolny. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu w szkole, w drodze do i ze szkoły.

h

Spotkania z uczniami
20 września odbyło się pierwsze spotkanie z uczniami. Podczas cyklicznych apeli porządkowych dokonujemy podsumowania zachowań uczniowskich. Wskazywane są pozytywne zachowania i przypominane zasady bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania w szkole.

k

Ćwiczenia ewakuacyjne

26 września odbył się alarm ćwiczebny na wypadek zagrożenia. Uczniowie i przedszkolaki sprawnie opuścili budynek szkoły i ustawili się w wyznaczonych miejscach na placu ewakuacyjnym. Nauczyciele przypomnieli zasady prawidłowego użycia dzwonka alarmowego i wywołania niebezpiecznej sytuacji oraz skutków z tym związanych.

d

p

 

9W dn. 11 października b.r. 40-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły udała się wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce do Warszawy.
Warszawa przywitała nas piękną, słoneczną pogodą. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wejścia do Muzeum Sportu i Turystyki mieszczącego się w Centrum Olimpijskim. Tam oglądaliśmy zabytkowe eksponaty sportowe. Przewodnik zapoznał nas z historią Igrzysk Olimpijskich, dawnymi trofeami. Widzieliśmy też pochodnie, którymi przenoszono ogień olimpijski podczas kolejnych olimpiad oraz medale polskich sportowców zdobyte na Igrzyskach Olimpijskich. Następnym punktem naszej wyprawy było zwiedzanie Stadionu Narodowego, który zrobił ogromne wrażenie nie tylko na miłośnikach sportu.

Więcej…

 

2Między nami kobietkami – spotkanie z uczennicami klas szóstych
Dnia 1 października 2019r w ramach programu „Miedzy nami kobietkami” odbyło się w naszej szkole spotkanie z prelegentką firmy Procter & Gamble. Prelekcja trwała jednostkę lekcyjną i uczestniczyły w niej dziewczęta z klas VI. Program stanowi wsparcie dla realizacji celów edukacyjnych na przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie a szkoła uczestniczy w nim od kilku już lat.

Więcej…

 

520 września 2019r. uczniowie z klasy 4a aktywnie uczestniczyli w akcji „posprzątajMY las”, zorganizowanej przez Nadleśnictwo Dwukoły. Dziecipod opieką pani R. Naguckiej i pani Agnieszki Wiloch - Piela  przeszli fragmentami Szlaku Walk Wrześniowych 1939 roku i posprzątali otoczenie położonych wzdłuż niego dziesięciu schronów bojowych. Organizatorzy akcji zadbali o wyposażenie uczniów w rękawice i worki. Na zakończenie odbyło się podsumowanie akcji  w szkółce leśnej w Krajewie, gdzie na uczestników czekał gorący posiłek w postaci zupy z dyni i pieczonych ziemniaków. Urząd Miasta zadbał o dowiezienie uczniów na miejsce zbiórki i z powrotem do szkoły. Uczniowie wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Więcej…

 

2W dn. 25 września b.r.  na stadionie  MOSiR-u w Mławie odbył się I rzut lekkoatletyczny mławskich szkół podstawowych w ramach Międzyszkolnych Zawodów Lekkoatletycznych. Celem zawodów było wyłonienie mistrzów konkurencji lekkoatletycznych, popularyzacja lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży oraz integracja międzyszkolna. W zawodach startowali uczniowie w dwóch kategoriach rocznik 2005 i 2006 (klasy VII – VIII) i rocznik 2007- 2009 (klasy IV- VI).  W starszej grupie wiekowej zawodnicy z naszej szkoły nie zawiedli i uplasowali się na czołowych miejscach. Mateusz Powązka zajął I miejsce w biegu na 100 metrów i II miejsce w skoku w dal, II miejsce w pchnięciu kulą zajęła Julia Wasiłowska, w tej samej konkurencji  III miejsce zajął Maciej Kołakowski, w skoku w dal III miejsce zajął Sebastian Kurowski. Blisko podium uplasowała się Głoskowska Aleksandra, która zajęła IV miejsce w biegu na 100 metrów. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Więcej…

 

4Dnia 17.09.22019 dzieci z gr. Orzeszki i Koszałka Opałaka udały się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie. W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez pełniących dyżur strażaków, którzy czekali już na nasze  przyjście. Już na samym początku zademonstrowali nam swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do nas po rurze, czy przebierając się błyskawicznie w strój bojowy.
Podczas spotkania zwiedzaliśmy pomieszczenia straży: salę gimnastyczną, miejsce odpoczynku strażaków oraz garaże, w których mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć strój strażaka, ale także poznać dokładnie wyposażenie samochodu strażackiego.  

Więcej…

 

59 września 2019r. odbyły się spotkania uczniów kl.I-III z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Tematem rozmów  była  „Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły”. Funkcjonariuszki policji omówiły z dziećmi podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, uświadomiły jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym dzięki odblaskom. Przypomniały, by zawsze  używać pasów  bezpieczeństwa podczas jazdy. Pierwszoklasiści wraz z policjantką i panem „STOP” uczyli się prawidłowego korzystania z przejścia dla pieszych przy szkole. Następnego dnia odbyło się spotkanie z przedszkolakami.

Więcej…

 
ZPO nr 1 w Mławie
Reklama
BIP
Reklama
Reklama
Szkoła Promująca Zdrowie
Reklama
Przedszkole Promujące Zdrowie
Szkoła Zdrowego Żywienia
Reklama
Przedszkole z tradycjami
Reklama
Kreatywne przedszkole
Reklama
InstaLing
Reklama
Reklama
Zajęcia sportowe
Reklama
Reklama
Przedszkole Zdrowego Żywienia cert
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Promujemy sport
Reklama
Statystyka gości
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj90
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterTen tydzień361
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1300
mod_vvisit_counterTen miesiąc1882
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc3134
mod_vvisit_counterRazem1219819

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 3.239.11.178
,
Today: Maj 25, 2024
Reklama